Personalia

J.P. Kruimel is benoemd tot secretaris van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Kruimel was projectleider voorde herziening van het decoratiestelsel bij het directoraat-generaal Openbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tot plaatsvervangend secretaris is benoemd J.C. van Ingen. Hij was werkzaam als directie-adviseur van het Kabinet van de Koningin. De Kanselarij der Nederlandse Orden is een Hoog College van Staat datondersteuning verleent aan het Kapittel voor de civiele orden, het Kapittel voor de Militaire-Willemsorde en de Kanselier der Nederlandse Orden.