Oud-rector TH Aken was hoge SS-officier

ROTTERDAM, 29 APRIL. De oud-rector van de Technische Hogeschool van Aken, prof. dr. Hans Schwerte, is in werkelijkheid de gewezen SS-officier Hans-Ernst Schneider en wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Hij heeft in de oorlog in Nederland gewerkt. Dit is gebleken uit naspeuringen van het KRO-actualiteitenprogramma Brandpunt. Schneider is in zijn hoedanigheid van prof. Schwerte tevens speciale vertegenwoordiger geweest van minister Johannes Rau van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. In een fax aan Brandpunt heeft Rau gisterenavond Nederland zijn excuses aangeboden.

Over de oud-rector en literatuurwetenschapper Schwerte gingen in Akense universitaire kringen altijd al geruchten dat hij in de oorlog een belangrijke nazi zou zijn geweest. De verslaggevers van Brandpunt slaagden er binnen enkele dagen in de ware identiteit van de grote Faustkenner te achterhalen. Na een bezoek van de verslaggevers heeft Schneider maandag zelf bij de autoriteiten aangifte gedaan van het feit dat hij sinds 1945 een valse identiteit gebruikte - een strafbaar feit in Duitsland. Hij ontkent als SS-officier oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De speciale aanklager W. Dressen van de 'Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen für Nazi-Verbrechen' in Ludwigsburg ziet evenwel voldoende reden om een nader onderzoek in te stellen.

Schneider behoorde in de periode 1939 tot 1945 tot de persoonlijke staf van Himmler in Berlijn, en enige jaren ook tot die van Rauter in Den Haag. Hij heeft medische apparatuur van de universiteiten van Leiden en Utrecht naar het concentratiekamp Dachau laten overbrengen. Deze apparatuur werd gebruikt bij medische experimenten op gevangenen, waarbij velen van hen de dood vonden. Schneiders directe superieur bij de SS, Wolfram Sievers, werd in 1947 in Neurenberg ter dood veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de medische experimenten. Aanklager Dressen onderzoekt nu of Schneider medeplichtigheid aan moord ten laste gelegd kan worden, een misdaad die in Duitsland nog niet verjaard is.

Schneider, die in 1945 verdween en in 1947 opnieuw met zijn vrouw in het huwelijk trad, maar nu onder de naam Schwerte, verwierf als geleerde een grote faam en hoge onderscheidingen. De nu 85-jarige werd na zijn emeritaat door minister Johannes Rau tot zijn speciale vertegenwoordiger benoemd, met de opdracht de betrekkingen tussen de universiteiten van Nordrhein-Westfalen, Nederland en België te bevorderen. In een telefoongesprek met Brandpunt zei Schneider op die manier iets te hebben willen goedmaken in Nederland. Rau, inmiddels minister-president van de deelstaat, voelt zich “als mens en als toenmalig minister in diepe verwarring gebracht en misleid”.

In een interview met de Aachener Volkszeitung verklaarde Schneider vrijdag: “Ik droeg een uniform dat verantwoordelijk was voor onbeschrijfelijke dingen die in Europa gebeurden. Maar ik heb zelf niemand gedood. Ik werkte alleen aan de culturele kant van de dingen in echt Germaanse stijl.”

In het telefoongesprek met Brandpunt vertelde Schneider dat zijn kinderen al tientallen jaren op de hoogte zijn van zijn ware identiteit. Hij voelde zich nu blij en opgelucht dat het allemaal was uitgekomen. “Ik wacht nu alleen nog maar op de dood”, zei Schneider. “U heeft me flink in de grond getrapt.”