Kwartaalwinst van Norit sterk gestegen

De fabrikant van actieve koolstof Norit heeft de netto winst in het eerste kwartaal met 1,4 miljoen zien stijgen tot 3,6 miljoen gulden. De winst had zelfs verdubbeld kunnen zijn als de buitenlandse valuta niet in waarde waren gezakt. De omzet bleef nagenoeg gelijk op 64,3 miljoen.