Kabinet bezuinigt op WAO en Ziektewet; Herstelde koppeling alleen volgend jaar

DEN HAAG, 29 APRIL. De koppeling van de uitkeringen aan de lonen geldt alleen voor volgend jaar. Daarna zullen de uitkeringen weer achterblijven bij de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. Dit zegt staatssecretaris R. Linschoten (sociale zaken en werkgelegenheid) in een interview met deze krant.

Het kabinet besloot gisteren tot herziening van de Ziektewet en de WAO. Hierdoor wordt 1,65 miljard gulden bezuinigd op de sociale zekerheid. Dit geld is nodig voor de financiering van de koppeling. Zonder ingrepen in de sociale zekerheid en zonder lastenverlichting zou de koppeling volgens Linschoten “niet te verdedigen zijn”. Met de herziening van WAO en Ziektewet zijn de in het regeerakkoord afgesproken bezuinigingen op de sociale zekerheid van negen miljard gulden volgend jaar voor het leeuwedeel gerealiseerd. Dit betekent volgens Linschoten dat deze financieringsbron voor de koppeling in de resterende kabinetsperiode niet meer beschikbaar is. Een voortgezette koppeling moet volgens Linschoten gepaard gaan met verdere bezuinigingen op de sociale zekerheid en met extra lastenverlichting, maar daarover zijn geen afspraken gemaakt in het regeerakkoord.

Dat er nu al over de koppeling voor volgend jaar is beslist en niet zoals de VVD- en D66-fractie in de Tweede Kamer willen in augustus van dit jaar, heeft volgens Linschoten te maken met “het vertrouwen binnen het kabinet in het totaalpakket van lastenverlichting, koppeling en bezuinigingen op sociale zekerheid”.

De negen miljard gulden aan bezuinigingen op de sociale zekerheid, die bij de kabinetsformatie zijn afgesproken en waarvan “de bulk” sinds gisteren binnen is, vormen volgens Linschoten “de grootste terugtreding van de overheid ooit”.

Het kabinet besloot gisteren om de Ziektewet grotendeels te privatiseren. Werkgevers worden per 1 januari 1996 wettelijk verplicht om 70 procent van het laatstverdiende loon door te betalen aan zieke werknemers gedurende het gehele eerste ziektejaar. Die termijn is nu twee weken (voor kleine bedrijven) of zes weken. Voor werknemers die geen werkgever hebben zoals oproep- en uitzendkrachten en voor zwangere werknemers komt een vangnetvoorziening op basis van de huidige Ziektewet.

Bij de WAO wordt de hoogte van de premie afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Hoe meer mensen bij een bedrijf in de WAO gaan, hoe hoger de premie voor het bedrijf zal zijn. Deze premiedifferentiatie moet werkgevers ertoe bewegen de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bovendien wordt in de WAO marktwerking geïntroduceerd.

Werkgevers krijgen de mogelijkheid verzekeringen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid onder te brengen bij particuliere verzekeraars of dit risico zelf te dragen. Voor zelfstandigen komt er een afzonderlijke arbeidsongeschiktheidsverzekering.

    • Frank van Empel