Hoofd Schiphol blijft loyaal aan Den Haag ondanks pasje

SCHIPHOL, 29 APRIL. President-directeur van Schiphol H. Smits zal politiek Den Haag niet keihard “en plein public” afvallen over alle commotie rond de invoering van Schengen. Maar Den Haag wist al lang van de mogelijke fraudegevoeligheid van het per komende maandag afgeschafte pasjessysteem, dat samen met Justitie en de marechaussee werd ontwikkeld. Ook was het al langer duidelijk dat Schiphol op 15 december niet volledig klaar zou zijn voor Schengen. Smits wijt alle problemen daarover voor een groot deel aan lange onduidelijkheid over invoering van het verdrag. Dat zei hij gisteren tijdens een toelichting op de jaarcijfers over 1994 van Luchthaven Schiphol.

Smits geeft toe dat de invoering van het tijdelijke pasjessysteem voor Schengen-reizigers een “kras op het blazoen” van de luchthaven is. Misschien moet Schiphol zichzelf daarover wel een verwijt maken en is de problematiek onderschat, stelt Smits.

Hij herhaalt dat over het magneetkaartje overleg is geweest met de overheid. “We wisten dat het onvolmaakt was, fraude-aspecten waren onderkend. Het pasjessysteem is samen met Justitie en de marechaussee ontwikkeld. In een convenant daarover was ook de mogelijke overdraagbaarheid van pasjes opgenomen. Dat is bij ons geaccepteerd, en afgewogen op bestuurlijk niveau in Den Haag en door de Schengen-landen.”

In april 1993 bezocht de Schengen-commissie Inspectie Buitengrenzen de luchthaven. Ze kregen een proef met het pasjessysteem voorgeschoteld en de fraudegevoeligheid kwam aan de orde. In juni 1993 stelde de commissie dat Schiphol door mocht gaan met het systeem. Het was aanvaardbaar voor alle partijen, aldus de directie van Schiphol.

Smits ontkent ten stelligste dat vanuit de luchthaven de invoering van Schengen is gesaboteerd, zoals Europarlementariër Dankert enige tijd geleden beweerde. “We hebben jarenlang altijd goed overlegd met de overheid. De rijksoverheid heeft altijd begrip getoond voor het Schiphol-produkt. Ik ben blij dat de toenmalige staatssecretarissen niet hebben gezegd: zoek het maar uit, ga maar met passagiers in bussen naar de terminal rijden om aan Schengen te voldoen.”

Smits stelt, dat de lange onduidelijkheid over de invoering van vrij personenverkeer tussen de Schengen-landen heeft geleid tot de huidige situatie op Schiphol. De luchthaven richtte zich eerst op het wegvallen van de binnengrenzen voor alle Europese landen. Vooral het definitief afhaken van Engeland doorkruiste de plannen van Schiphol. (ANP)