Groei economie VS komt lager uit dan verwacht

NEW YORK, 29 APRIL. Het bruto binnenlands produkt is in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal met 2,8 procent gegroeid. Dat heeft het ministerie van handel gisteren bekend gemaakt.

Het bbp, de som van alle goederen en diensten van Amerikaanse bodem, kwam iets lager uit dan de meeste economen hadden verwacht. De 2,8 procent groei, omgerekend op jaarbasis, lag een half procent onder dat van vorig jaar en was maar liefst 2,3 procent lager dan die van het vierde kwartaal van 1994. Het is de laagste kwartaalgroei in twee jaar. De groei van het bbp over 1994 bedroeg 4,1 procent.

De lagere groei had te maken met een daling in consumentenbestedingen, die in deze periode 12,4 miljard dollar waren. Het kwartaal ervoor was dat ruim vier keer zo veel. De consument is kennelijk nog bezig zijn schulden af te betalen en onthoudt zich van nieuwe uitgaven. Significant was ook het verschil in reële verkopen, die in de eerste drie maanden slechts 1,7 procent groeiden, vergeleken met 5,7 procent in het laatste kwartaal van 1994.

“Opvallend is dat de voorraden veel sterker stegen dan wij hadden verwacht”, aldus Elliott Platt, econoom bij Donaldson Lufkin & Jenrette. “De reële verkopen daarentegen kwamen iets lager uit. Die zijn duidelijk afgenomen”. Platt had een bbp-groei van 2,2 procent verwacht en zei dat hij nu zijn prognoses voor het tweede kwartaal moet bijstellen. “Ik voorzag 3,2 procent groei, maar ik denk dat het nu tussen de 2,5 en 3 procent zal uitkomen”, aldus Platt.

Hoewel indicatoren wijzen op een iets grotere kans op inflatie is er op dit moment geen noemenswaardige toename te bespeuren. Het duidelijk tragere economische groeitempo zal volgens economen in alle kwartalen van dit jaar constant blijven. Het tweede en derde kwartaal zullen vergelijkbare groeipercentages laten zien en over het hele jaar genomen zal de economische groei uitkomen op 2,5 tot 3 procent. De zachte landing van de economie kan zich nog steeds volgens plan doorzetten.

Het is de vraag of de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, reden zal zien om gedurende huidige conjunctuurcyclus de rente nog eens te verhogen. De consensus is dat het Federal Open Market Committee (FOMC), het beleidsbepalend comite van de Fed, zich tijdens zijn vergadering van volgende maand van actie zal onthouden. Wat er in juli gebeurt hangt volgens analisten af van de ontwikkeling van de dollarkoers en de mogelijk daarmee samenhangende inflatie.

Behalve het bbp-cijfer werd ook het indexcijfer van de Chicago Purchasing Managers bekend. Het steeg in april van 55,0 naar 57,6. De CPM-index meet de aanschafplannen van industrieleiders. De financiële markten reageerden na een aarzeling eerder op de dag positief op de cijfers en het Dow-Jonesgemiddelde eindigde voor de derde keer deze week op recordniveau.

    • Lucas Ligtenberg