Foto

Een symbolische foto van het naoorlogse Duitsland, in september 1946 gemaakt door Cas Oorthuys in Frankfurt. Oorthuys was in Duitsland in opdracht van ABC-Press om de processen van Neurenberg te verslaan. Oorthuys (1908-1975) geldt als een van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen. Voor de oorlog maakte hij deel uit van de zogeheten 'arbeidersfotografen'. Hij was betrokken bij de oprichting van de Bond van Kunstenaars ter verdediging van de Kulturele Rechten en de tentoonstelling De Olympiade Onder Diktatuur (1936). Tijdens de bezetting was hij zeer actief in het verzet, en werkte onder meer mee aan het vervalsen van persoonsbewijzen. In mei 1944 werd hij opgepakt en kwam terecht in kamp Amersfoort. Daar werd hij 'opgeëist' door de 'culturele afdeling' van de SS die hem in Duitsland historische gebouwen liet fotograferen die het risico liepen door de geallieerden te worden gebombardeerd. Gedwongen door een longontsteking keerde hij terug en geholpen door de chaos van Dolle Dinsdag (5 september 1944) kon hij onderduiken. Later zou hij (met onder anderen Emmy Andriesse, Carel Blazer, Ad Windig, Kryn Taconis en Charles Breijer) deel uitmaken van De Ondergedoken Camera. Veel van Oorthuys' in de oorlog gemaakte foto's zouden in 1970 gepubliceerd worden in het boek Het Laatste Jaar 1944-1945.

Foto: Nederlands Fotoarchief, Rotterdam