Foto

Foto: SUWALD - Met wereldkampioen schaatsen Rintje Ritsma aan het roer maakte de eerste zonneënergiepont in Nederland bij het Friese dorp Suwald gistermiddag zijn eerste afvaart. Het fietserspontje zal in de zomermaanden dagelijks het Prinses Margrietkanaal oversteken naar het dorp Garyp aan de overkant. Het dak van het milieuvriendelijke veer is bedekt met zonnepanelen, die acht batterijen voeden. De batterijen drijven op hun beurt weer twee elektromotoren aan. Dankzij de veerpont hoeven omwonenden en toeristen niet meer om te fietsen om in Garyp te komen. Het idee voor de pont is afkomstig van de dorpsbewoners. Het leek hen aantrekkelijk een fietsveer in te stellen nu het dorp is opgenomen in een nieuwe toeristische fietsroute. De dorpsbewoners richtten de stichting Zonnepont Schalkdiep op om de pont te kunnen beheren en exploiteren. De gemeente Tytsjerksteradeel subsidieerde het project, dat in totaal drie ton kostte, met 60.000 gulden. Het energiebedrijf NUON trad op als sponsor en bedacht de pont op zonneënergie te laten varen. Uitlaatgassen noch lawaai zullen de overstekende fietsers hinderen. Wetenschappers zullen de “zonne-pont” een jaar lang nauwlettend volgen om te achterhalen hoeveel energie de zonnecollectoren zullen opbrengen. De gemeente bezit al een veerpontje bij het watersportdorp Earnewald, waar jaarlijks 100.000 mensen worden overgezet. Zoveel zullen het er bij Suwald vermoedelijk niet worden. Schipper Klaske Hiemstra verwacht tien tot twintig pontgangers per dag. Een overtocht op het veer kost F 1,50 per persoon per fiets.