Conventie tegen Chemische wapens (CWC)

DEN HAAG, 29 APRIL. Nederland zal de Conventie tegen Chemische wapens (CWC) spoedig ratificeren. Dat bleek deze week tijdens een debat in de Tweede Kamer, die unanieme steun uitsprak voor het verdrag. De CWC verbiedt de produktie van gifgassen en plaatst de produktie en handel in chemicaliën die voor de aanmaak van gifgassen gebruikt kunnen worden onder controle. Deze zal worden uitgevoerd door de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW), die in Den Haag is gevestigd.

De Tweede Kamer toonde zich bezorgd over de grote gifgasvoorraden van de voormalige Sovjet-Unie en over de situatie in het Midden-Oosten, waar geen van de grensstaten van Israël de conventie heeft ondertekend. Formeel stellen deze staten als voorwaarde dat Israël eerst het Non-proliferatieverdrag (NPV) tegen de verspreiding van kernwapens ondertekent.

Volgens minister van buitenlandse zaken Van Mierlo zijn alle oude voorraden vanuit de voormalige Sovjet-staten inmiddels overgebracht naar Rusland en zal Nederland dertig miljoen gulden bijdragen aan de opruimingskosten. Volgens de Russische vertegenwoordiger bij de voorbereidingscommissie voor de OVCW, Sergei Kisselev, bedragen de totale kosten naar schatting zes miljard dollar.

Kamerleden feliciteerden de minister met het “binnenhalen” van de vestiging van de OVCW, die zal bestaan uit de zogeheten 'Vergadering van Verdragsstaten', de 'Uitvoerende Raad' en het 'Technisch Secretariaat', dat een onderzoekslaboratorium heeft. In de Uitvoerende Raad zitten vertegenwoordigers van 41 landen. Na inwerkingtreding van het verdrag zal het Technisch Secretariaat 465 medewerkers tellen.