Zondebok

In het artikel van Willem Jan Otten over de film Golgotha (CS 14 april) heerst enige verwarring over het begrip 'zondebok'. Het begrip komt uit de Bijbel, Leviticus 16, zonder dat het woord daar gebruikt wordt. In dat hoofdstuk is sprake van twee bokken: door het lot wordt de ene bestemd voor de Here, de andere voor Azazel. De bok waarop het lot voor de Heer gevallen is wordt ten zondoffer bereid, de andere wordt de woestijn ingezonden. Deze laatste is in het spraakgebruik de zondebok. De eerstgenoemde bok wordt in de theologie als het teken van Christus gezien; deze immers wordt geslacht als zondoffer voor het volk. De verwarring is nu dat in het artikel van Otten Christus als zondebok wordt beschouwd. Dat is wel te begrijpen want elders wordt Christus het Lam Gods genoemd, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat lam wordt geslacht. Maar de zondebok, de bok voor Azazel, wordt niet geslacht, maar levend de woestijn ingezonden.

    • G.E. Huizing