Weweler: overleven op eigen kracht

ROTTERDAM, 28 APRIL. De vervangingsmarkt voor autoveren is bezig met een langzame, maar zeer stellige sanering. Uiteindelijk zullen slechts enkele fabrikanten en distributeurs in Europa de strijd overleven. “Het is een survival of the fittest. En wij willen tot de laatsten behoren op deze markt.”. Dat zei gisteren directeur H.A.M. Truijens van de Apeldoornse autoverenfabrikant Weweler in een toelichting op het jaarverslag.

Weweler, dat zich met een produktie van meer dan 5000 ton de grootste in Europa weet, denkt op eigen kracht de strijd aan te kunnen met de Europese concurrentie, die vooral uit Duitsland, Frankrijk en Engeland komt. Juist in deze landen ziet Weweler een behoorlijk groeipotentieel.

Vooral in Duitsland heeft de onderneming slechts een piepklein deel van de markt in handen. Fabrikant Schömacher en de distributeurs WFZ en Winkler beheersen de Duitse vervangingsmarkt van autoveren. Volgens Truijens komt dat door een oude, stilzwijgende afspraak, waarbij de Duitsers beloofden niet op de Nederlandse markt te komen en Weweler zich verre zou houden van Duitsland. Die afspraak is echter opgezegd. “Nu kunnen we erop af”, aldus Truijens. Inmiddels is het marktaandeel in Duitsland gestegen van 1 tot 3 procent.

Naast de vervangingsmarkt levert Weweler ook veren, zogenoemde luchtveersystemen, voor de eerste-montagemarkt. De winstgevendheid hiervan is niet al te hoog. Toch wil Weweler ermee doorgaan. De innovatieve luchtveersystemen leveren het bedrijf een goed imago op.

Weweler ziet terug op een goed 1994. De netto winst kwam uit op 3,2 miljoen gulden op een omzet van 68 miljoen gulden (in het voorafgaande jaar was er slechts ruim vier ton winst bij een omzet van 56 miljoen).

Een radio-uitzendinng van de Avro vorig jaar was voor de effectenbeurs reden een onderzoek te doen naar verdachte handel in aandelen Weweler. De studie loopt nog. Truijens wast echter zijn handen in onschuld. “Ik heb zelf geen aandelen, juist om iedere belangenverstrengeling tegen te gaan.”