V-raad laakt bloedbad in ZW-Rwanda

NEW YORK, 28 APRIL. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren de dood van “talrijke burgers” in het Hutu-ontheemden kamp Kibeho in Zuidwest-Rwanda veroordeeld. De raad toonde zich in een zogeheten verklaring van de voorzitter - die zwakker is dan een resolutie - echter bemoedigd door het besluit van de Rwandese regring een onderzoek in te stellen.

De Veiligheidsraad liet zich niet uit over de schuldvraag. Volgens internationale hulporganisaties werden duizenden Hutu's zaterdag in Kibeho gedood toen het door Tutsi's gedomineerde regeringsleger het vuur op ontheemden opende. De Rwandese regering zegt dat het leger was geprovoceerd, en dat niet meer dan enkele honderden mensen werden gedood.

De Veiligheidsraad vroeg VN-secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali zo snel mogelijk met een verklaring te komen over de gebeurtenissen in het kamp in het algemeen en over de rol van de VN-vredesmacht UNAMIR in Kibeho in het bijzonder. Een eenheid van 168 Zambiaanse VN-militairen was in het kamp, maar kwam niet tussenbeide toen het regeringsleger het vuur opende. (Reuter)