Turks bewind reageert woedend op ultimatum van Raad van Europa

ANKARA, 28 APRIL. De Turkse regering, onder zware internationale druk sinds de militaire operatie in Noord-Irak tegen de (Turks-)Koerdische Arbeiderspartij (PKK), heeft gisteren woedend gereageerd op een dreigement van de parlementaire Assemblée van de Raad van Europa Turkije als lid te schorsen. De Turkse regering noemde het ultimatum “onrechtvaardig en onacceptabel”, terwijl de Turkse afgevaardigden in de parlementaire Assemblée “alle banden met de organisatie verbraken”.

Turkije krijgt van de Assemblée tot 26 juni de tijd om zijn troepen uit Noord-Irak terug te trekken, een strak tijdschema voor democratische hervormingen op te stellen, de mensenrechten na te leven en een begin te maken met een vreedzame oplossing voor het vraagstuk van de Koerden. Gebeurt dit niet, dan zal de parlementaire Assemblée het Comité van ministers van de Raad van Europa voorstellen Turkije als lid te schorsen.

Volgens de Turkse staatsminister Yildirim Aktuna is “er geen institutie die Turkije kan opleggen wanneer het democratiseringsproces moet zijn voltooid. Het laatste woord daarover is aan het Turkse parlement.” Vice-premier Hikmet Çetin kenmerkte het ultimatum als “volledig onjuist en in tegenspraak met het parlementaire systeem”. Volgens de vice-premier zitten er elementen in de beslissing van de parlementaire Assemblée die desintegratie van Turkije bevorderen.

De krachtigste reactie kwam van de Turkse afgevaardigden in de parlementaire Assemblée. Dezen lieten gisteren in Straatsburg weten dat “ze niet naar de zittingszaal zullen terugkeren voordat het Comité van ministers van de Raad van Europa een besluit neemt waaruit respect blijkt voor Turkije en zijn staatsstructuur”.

In een venijnig commentaar in de Engelstalige Turkish Daily News wordt de Turkse houding vandaag afgeschilderd als een nieuwe poging van de concervatieven om de oriëntatie op het Westen te ondermijnen. In het commentaar wordt de vloer aangeveegd met verklaringen van de Turkse autoriteiten dat Europa Turkije harder nodig heeft dan Turkije Europa. “Wat het Westen ons de laatste tijd met herhaling duidelijk maakt is: Turkije heeft gezien zijn strategische ligging dan wel niet aan belangrijkheid ingeboet, maar Turkije is zeker niet een van ons - zoals de Turkse acties meer en meer bewijzen.”