Schilderijlijsten

In haar artikel over de expositie In perfect harmony in het Van Goghmuseum in Amsterdam schrijft Janneke Wesseling dat de eigenlijke aanleiding voor de expositie een onderzoek van het museum naar de beste omlijsting voor de Van Goghs (CS 7 april) is. Pas in de jaren zeventig kwam men er achter dat Sandberg, directeur van het Stedelijk museum, in de jaren vijftig al de 'originele' schilderijlijsten van het grote bruikleen Van Gogh aan de gemeente, had vervangen door simpele houten lijstjes, zodat de schilderijen beter pasten in het nieuwe concept van de inrichting van het Stedelijk Museum. De oorspronkelijke lijsten die om de doeken zaten (belangrijke bron voor kunsthistorisch onderzoek) werden gesloopt en weggegooid.

    • Jaap Wit