Ritzen houdt vast aan afschaffen kinderbijslag

DEN HAAG, 28 APRIL. Minister Ritzen (Onderwijs) ziet geen mogelijkheid om het kabinetsbesluit tot afschaffing van de kinderbijslag voor studenten van 18 jaar en ouder een jaar uit te stellen. Ritzen heeft gisteren het wijzigingsvoorstel van PvdA, VVD en D66 “ontraden”, zonder overigens consequenties van aanvaarding door de Kamer te noemen. In een brief aan de Kamer heeft de minister vanmorgen gemeld dat dit uitstel 55 miljoen gulden zal kosten, en dat geld heeft hij niet. Gisteren noemde Ritzen nog een bedrag van 85 miljoen gulden, maar dat bedrag blijkt op een vergissing te berusten.

Volgens VVD-Kamerlid M. de Vries overdrijft Ritzen de kosten van het uitstel. Volgens haar zal een jaar uitstel van de afschaffing van de kinderbijslag voor jongeren van 18 jaar en ouder die studeren, maar geen recht hebben op studiefinanciering, de overheid als geheel ongeveer 27 miljoen gulden kosten. De Vries komt tot dit bedrag omdat zij rekening houdt met de kosten voor de overheid van de extra belastingaftrek door de ouders, die zal optreden als de kinderbijslag wordt afgeschaft. Een woordvoerder van het ministerie wees er vanmorgen op dat dit een zaak is van het ministerie van financiën, en niet onder de begrotingsverantwoordelijkheid valt van minister Ritzen.

Tot voor kort konden de ouders van ruim 50.000 jongeren, die studeren zonder studiefinanciering, aanspraak maken op kinderbijslag, maar het kabinet heeft besloten om voor jongeren van 18 jaar en ouder geen kinderbijslag meer te geven.