Omzet Staatsloterij vorig jaar met 26 miljoen gedaald

DEN HAAG, 28 APRIL. De omzet van de Staatsloterij is in 1994 gedaald met 26 miljoen gulden, zo blijkt uit de voorlopige cijfers die de Tweede Kamercommissie voor Financiën heeft ontvangen. De oorzaak van de omzetdaling moet volgens tijdelijk bewindvoerder F.G. Kordes worden gezocht in de toenemende concurrentie van andere grote binnen- en buitenlandse loterijen.

De opvallende afname van de lotenverkoop heeft direct gevolgen voor het rijk doordat de afdracht aan de enig aandeelhouder, het ministerie van financiën, hierdoor geringer wordt. Tot 1994 werden ieder jaar nog voor tientallen miljoenen gulden méér Staatsloten verkocht.

De Tweede Kamercommissie behandelt volgende week het rapport van de Algemene Rekenkamer waarin wordt aangetoond dat voormalig loterijdirecteur L.A.M. van Gastel persoonlijk financieel belang had in bedrijven waarmee hij namens de Staatsloterij grote contracten had gesloten. De meerjarige overeenkomsten voor ruim zestig miljoen gulden met een automatiseringsbedrijf en een software-adviesbureau, waarvan Van Gastel eerder aandeelhouder was, vormden een substantieel onderdeel van de verstrengeling. Kort voordat het rapport van de Rekenkamer in de laatste week van maart openbaar werd, stapte Van Gastel op en even later volgden de commissarissen onder leiding van S. Orlandini. Op verzoek van staatssecretaris Vermeend van financiën stelt oud-president Kordes van de Algemene Rekenkamer nu orde op zaken bij de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS). Tevens is een nieuwe raad van commissarissen benoemd.

Ter voorbereiding van de discussie met Vermeend, die politiek verantwoordelijk is voor de Staatsloterij, voerde de Tweede Kamercommissie gisteren een aantal gesprekken met de voormalig president-commissaris Orlandini en ex-commissaris Hofstede van SENS. Ook de door Vermeend benoemde interim-bestuurder Kordes werd gehoord; ex-directeur Van Gastel was niet op de uitnodiging ingegaan. Orlandini en Hofstede erkenden tegenover de Kamerleden de omvang van de belangenverstrengeling niet te hebben gezien. Orlandini onthulde te zijn voorgelogen door 'zijn' directeur nadat de betrokkenheid bij een mailingbedrijf aan het licht was gekomen. “Ik kreeg een ontkenning toen ik hem de vraag stelde of hij nog andere belangen had buiten de Staatsloterij”, aldus Orlandini. Een aantal fracties in de Tweede Kamer heeft de SENS-commissarissen naar aanleiding van de conclusies in het rapport 'mismanagement' verweten.

Zowel Orlandini als Hofstede grepen de gelegenheid aan om de verslechterde verhouding met het ministerie van financien te benadrukken. Terwijl een ambtenaar van Financiën lid was van de raad van commissarissen, zouden andere afdelingen van het ministerie zich voortdurend met het beleid van SENS bemoeien. “Het was voor ons onprettig werken door de rol die de aandeelhouder aannam. Onze taak was om het bedrijf goed te laten draaien, maar de overheid bleef wankelmoedig en gaf te weinig ruimte”, aldus Hofstede. Hij voelt zich 'als burger' en in zijn 'functie als commissaris' misbruikt door de staatssecretaris van Financiën. “Uit het rapport is nu duidelijk gebleken dat er niet alleen maar wat rook was, maar wel degelijk ook vuur. Blijkbaar wist Financiën meer dan wij, waarom heeft men ons niet van tevoren op de hoogte gesteld?”. Volgens Hofstede hadden twee commissarissen al vóór het onderzoek door de Rekenkamer meegedeeld wwegens de slechte verhouding met het ministerie per 1 juni op ter zullen stappen.