Netto winst Schiphol door verkeersgroei 20 procent gestegen

SCHIPHOL, 28 APRIL. Een toenemende groei van het luchtverkeer en kostenbeheersing hebben vorig jaar geleid tot een winst voor de Luchthaven Schiphol van 116,2 miljoen gulden. Dat is 20 procent meer dan de 97 miljoen netto winst over 1993.

President-directeur ir. drs. H. Smits sprak vanochtend tijdens een toelichting op de jaarcijfers de verwachting uit dat het netto resultaat in 1995 verder zal toenemen. Smits wijst er op dat de grens aan het stellen vanmilieuvoorwaarden is bereikt, wil een succesvolle ontwikkeling tot mainport mogelijk blijven.

Het aantal passagiers is in 1994 gestegen van 21,2 tot 23,5 miljoen. Het aandeel van de overstappende passagiers ligt op bijna 44 procent. Het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) nam toe van 259 duizend tot ruim 274 duizend. Het vrachtverkeer groeide met 8,1 procent, maar dat percentage bleef achter bij de algemene groei van de luchtvrachtmarkt. Daardoor daalde het marktaandeel van Schiphol onder de tien belangrijkste luchthavens van Europa van 14,4 naar 13,7 procent.

De luchthaven wil dit jaar de milieuzorg aan een onafhankelijk onderzoek onderwerpen. De geluidsoverlast nam in 1994 toe. Het aantal huizen binnen de geluidscontour van 35 Kosteneenheden (Ke) nam toe met 2500, tot 12.300. Dit jaar stijgt dit naar verwachting tijdelijk tot 17.000 woningen. Beide stijgingen zijn het gevolg van werkzaamheden aan vliegbanen. Het aantal nachtvluchten steeg met 956. De emmissie van kool- en stikstofdioxyde steeg met 5 en 7 procent. Het aandeel van de luchtvaart in de totale uitstoot in Nederland is ruim een procent.

Het aantal mensen dat op Schiphol werkt, is het afgelopen jaar gegroeid met 1,7 procent tot 37.869 (exclusief Fokker). Het aantal personeelsleden van de luchthaven zelf ligt iets boven de 1600.