Lloyd's of London in greep van liquiditeitstekorten

LONDEN, 28 APRIL. Lloyd's of London, de grootste verzekeringsmarkt ter wereld, verkeert in ernstige liquiditeitsproblemen. Volgens Chatset, een gezaghebbende firma van verzekeringsanalisten, moet Lloyd's binnen twee maanden aan anderhalf miljard pond zien te komen om het jaarlijkse onderzoek van het ministerie van handel en industrie naar de solvabiliteit van Lloyd's te kunnen doorstaan. Slaagt Lloyd's niet, dan dreigt sluiting.

Chatset houdt rekening met de mogelijkheid dat Lloyd's een beroep moet doen op de Bank of England om de verzekeringsmarkt te redden. Maar Charlie Surge, een van de medeoprichters van Chatset, verwacht dat Lloyd's zich eerst tot de zogeheten 'Names' zal wenden, de naar schatting 15.000 particulieren die met hun hele vermogen garant staan voor de verliezen van de verzekeringsmarkt. Daarnaast zou een speciale heffing op alle verzekeringstransacties circa 600 miljoen pond moeten opleveren.

De liquiditeitscrisis is ontstaan door vijf jaren van miljardenverliezen, terwijl bijna 9.000 'Names' niet meer in staat of bereid zijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen. De verzekeringsmarkt heeft in de periode 1988-1991 acht miljard pond verlies geleden. Een groot aantal particulieren verwijt Lloyd's en aangesloten verzekeringsmakelaars grove nalatigheid, onzorgvuldigheid en fraude bij het in kaart brengen van de risico's. Sommige groepen van 'Names' zijn inmiddels tot de rechter in het gelijk gesteld.

David Rowland, bestuursvoorzitter van Lloyd's, heeft gisteren bezworen dat zijn instelling de solvabiliteitstest in augustus met glans zal doorstaan. Hij sprak suggesties tegen dat Lloyd's in gesprek is met de Bank of England over een reddingsoperatie. “Daar is geen enkele reden toe.”

Lloyd's dat zijn jaarcijfers altijd met een vertraging van drie jaar presenteert, zal volgende maand naar verwachting een verlies over 1992 bekend maken van 1,5 miljard pond. Volgens Chatset is de verzekeringsmarkt in 1993 voor het eerst in vijf jaar weer in de zwarte cijfers terecht gekomen. De firma voorspelt een winst van 1 miljard pond over 1993 en 800 miljoen pond over afgelopen jaar.