Lintjesregen 1995; Onderscheiden door de Koningin

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Ridder Orde Nederlandse Leeuw:

prof.dr.ir. F.A.M. de Haan, Wageningen, hoogleraar bodemhygiëne en bodemverontreiniging LU Wageningen; ir. M. Heuver, Wageningen, alg. dir. Dienst Landbouwkundig Onderzoek LNV; prof.dr. J.W.M. Osse, Wageningen, hoogleraar algemene dierkunde LU Wageningen; mr. M. Tabaksblat, Wassenaar, vz. Raad van Bestuur Unilever NV Rotterdam en vice-vz. Unilever PLC Londen.

Officier Orde Oranje-Nassau:

ir. F.A.P. van Beerendonk, Son, dir. Chemson BV; ir. C.H. Boer, Waddinxveen, Agrarisch Opleidingscentrum Zuid-Holland Oost; ir. A.W.J. Bosman, Heelsum, regiohoofd Rivierenland Staatsbosbeheer; W.A.J. Bouman, Veenendaal, Landinrichtingsdienst/Dir. Beheer Landbouwgronden LNV; drs. F.X.M.M. Cremers, Voorschoten, Rijksdienst keuring Vee en Vlees; dr. C.J. Cysouw, Raad voor veterinaire aangelegenheden, verbonden aan de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU te Brussel; T.C. Dool, Vught, Unilever Vleesgroep Nederland;ir. R.K. Elema, Kloetinge, Informatie- en Kenniscentrum Akker- en Tuinbouw LNV; ing. C. Gravendaal, Landbouwraad ambassade Bangkok; prof.dr.ir. L.J.L.D. van Griensven, Deurne, St. Proefstation LNV; drs. J.J. Groeneveld, Landbouwraad ambassade Bobb; N. Heijligenberg, Gorssel, vz. Stichting Het Geldersch Landschap; ing. L. Hidding, Groningen, Landinrichtingsdienst/Directie Beheer Landbouwgronden LNV; mr. H.M. van den Hoofdakker, Lienden, vice-vz. College van Bestuur LU Wageningen; drs. A.A. Jaarsma, Den Haag, Federatie van Land- en Tuinbouworganisaties Nederland; drs. S. Jaarsma, Zwolle, Rijksdienst keuring Vee en Vlees; ir. A.A. Jongebreur, Ede, Milieu- en Agritechniek LNV; mr. A.J.M. Kerstens, Ravels-Poppel (België), André Kerstens BV; ir. P.A.M. Kleemans, Vught, dir. Directie Visserij LNV; ir. W.Z. van der Meer, Goes, regiohoofd Deltagebied Staatsbosbeheer; mr. A. Kroon, Wassenaar, vz. Centr. Bureau Tuinbouwveilingen; A. Maarsingh, Stadskanaal, agrariër, best.lid agrarische organisaties; dr.ir. A.K. Minks, Zetten, Plantenziektenkundig Onderzoek LNV; F.A.M. Mudde, Rotterdam, vz. Comité van Graanhandelaren; A.A. Olijslager, Menaldum, dir.vz. Friesland Frico Domo Cöoperatie B.A.; A. Oosthoek, Katwijk, Directie Wetenschap en Kennisoverdracht LNV; dr.ir. D. Peters, Wageningen, universitair docent LU Wageningen; ir. J.P. Poutsma, Haren, dir.vz. Avebe; A. Robaard, Haren, dir. Holding Wiersum BV; dr.ir. P.C.M. Simons, Apeldoorn, St. Praktijkonderzoek Pluimveehouderij LNV; drs. J.A. Smak, Bleskensgraaf, Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid LNV; J. Struik, Putten, pres.-dir. Struik Food Group; ir. E. Talstra, Elst, alg. dir. Kon. Nederlands Rundvee Syndicaat; ir. H.J. Vleeming, Duiven, Directie Landbouw LNV; ing. J.A.E. Vlielander, Maartensdijk, vz. Produktschap Margarine, Vetten en Oliën; ir. A.W.H. van Weelderen, Zeist, Veehouderij en Diergezondheid LNV; prof.dr.ir. L.C. Zachariasse, Rijnsburg, dir. Landbouw-Economisch Instituut LNV; ir. H.H.M. Zeelen, Odijk, Informatie- en Kenniscentrum Veehouderij LNV.

Ridder Orde Oranje-Nassau

bij bevordering:

G.H. Rijsemus, Ede, vz. Verbond Nederlandse Visdetailhandel; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: dr.ing. R.M. Barkema, Dronten, oud-docent Chr. Agrarische Hogeschool Dronten; W. de Boer, Hierden, vz. St. Mestverwerking Gelderland; P. Boonman, Midwolda, lid DB Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie; Y. Brada, Leeuwarden, Brada's Vleesbedrijf VOF; J.A. Broere, Aalsmeer, oud-dir. VBO-school De Groenstrook Aalsmeer; A. Dingemanse, Middelburg, Coöperatie Suiker Unie UA; H. Dollekamp, Holten, slachterij Gebr. Jansen BV Wesepe; A.H.G. van Eijden, Bussum, A.H.G. van Eijden Beheer BV; J.P. Flikweert, 's-Gravenzande, Handelsmaatschappij Van Rijn BV; P.J. Goedbloed, Slootdorp, bedrijfsleider proefboerderij Oostwaardhoeve LNV; mevr. ir. M.C. van der Haven, Wageningen, Informatie- en Kenniscentrum Veehouderij LNV; W.M. van Herk, Nieuwland, agrariër, best.lid agrarische organisaties; D.C. Hogewoning, Rijnsburg, W. Hogewoning BV Trendsetters in dried flowers; F. Korwa, Moordrecht, Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees LNV; F.D. Kuiper AA, Papendrecht, oud-adj.-secr. Produktschap voor Zuivel; H.J. van Leusen, Zwolle, Directie Oost LNV; A.J. Mertens, Heteren, Dienst Landbouwkundig Onderzoek LNV;D. Mooijaart, Burgh-Haamstede, oud-dir. Cebeco-Zuidwest; mevr. drs. J.C.M. Neven, Den Haag, Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland; M. Nieuwstraten, Austerlitz, N.J. Mulder BV groenten- en fruitexport; H. Ooms, Notter, vice-vz. Overijsselsche Landbouw Maatschappij; J. Posthuma, Den Haag, Directie Personeel en Organisatie LNV; ing. T.H. Prins, Uithuizermeeden, voorh. vakdeskundige economie LNV; N.J. Pronk, Den Haag, gezagvoerder onderzoeksvaartuig Isis Directie Visserij LNV; W. Schermerhorn, te Grootschermer, vz. Landinrichtingscommissie ruilverkavelingen; G.H. Schrijver, Huissen, agrariër, best.lid van agrarische organisaties; K. Tiktak, Groningen, koffie- en theehandel Tiktak BV; ing. G.H.J. Tuinte, Dronten, Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond; drs. M. van Velden, Wassenaar, alg. dir. Nederlands Zuivelbureau; mevr. A.D.M. Veldhorst, Wageningen, Staring Centrum LNV; W. van Veldhuizen, Aarle-Rixtel, vice-vz. Zuidelijke Landbouw Maatschappij; W. Verbeek, Ter Aar, Bonda's Veevoederbureau; dr. H.A. Visscher, Dordrecht, Directie Natuurbeheer LNV; ing. A. Vos, Leiderdorp, Directie Landbouw LNV; drs. D.M.N. van Vuren, Erp, voormalig dierenarts; J.W.M. van Warmerdam, Badhoevedorp, Centraal Onderwijs Kantoor Amsterdam; E.J.M. Wijffels, Aardenburg, vz. Landinrichtingscommissie ruilverkaveling Aardenburg.