Lintjesregen 1995; Onderscheiden door de Koningin

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Officier Orde Oranje-Nassau:

ir. J. van der Burgh, Wassenaar, alg.dir. Koninklijke/Shell Exploratie en Produktie Laboratorium; ir. F. van Daalen, Delft, hfd. Informatie en Computing Divisie Koninklijke/Shell Groep, Shell Internationale Petroleum Maatschappij BV; drs. E.F.J. Luijf, Westzaan, oud-regiodir. Arbeidsvoorziening Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening; ir. J.H. van Meurs, Wierden; E. van Mourik Broekman, Human Resources en Organisatie Shell Internationale Petroleum Maatschappij BV; mr. M.F.R.C.M. Nacinovic, Helmond; drs. J.W.E. Neervens, Valkenburg aan de Geul; drs. P.J.G.M. van Rens, Utrecht; A.H. van der Velde, Lunteren; ir. D.J. Venderbos, Sittard, dir. Divisie Fijnchemicaliën DSM NV; drs. C.W. Versteeg, oud-alg.dir. Dienst Sociale Werkvoorziening Stadspark Groningen; prof. dr. W. van Voorden, Krimpen aan den IJssel.

Ridder Orde van Oranje-Nassau:

A. van der Beek, Noordwijkerhout, Technical Safety and Operability Services Shell Internationale Petroleum Maatschappij BV; P.A. van Bers, Woerden, directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden SoZaWe; C. Blok, Den Haag, directie Sociale Verzekeringen SoZaWe; J.Ch. Gangadajal, Voorburg, Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid SoZaWe; A.P.M. Habets, Zoetermeer, directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie SoZaWe; L. Hartman, Beverwijk, Corporate Research Laboratorium Hoogovens Groep BV; H. Hoeksema, Zoetermeer, directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden SoZaWe; A. Hordijk, Leiderdorp, oud-technisch dir. Hordijk Beheer BV; R.E. van Kesteren, Amsterdam, oud-voorzitter Grafische Bond CNV; H. Klijn, Nieuwegein, Hout- en Bouwbond CNV; drs. W. Kotek, oud-bedrijfsarts Hunter Douglas Europe BV; W.M.M. van der Lelie, Winschoten, districtsdirecteur GAK; ir. W.D. Moens, Bosch en Duin; L.J. Reijgersberg, Harderwijk, Hout- en Bouwbond CNV; J. Tettero, Nijmegen, plv. districtsdir. GAK; ing. F. van der Wal, Arnhem; J.H. Wienen, Heemskerk; W.L. Woudt, Castricum, GAK.

SOCIALE ZAKEN EN

ECONOMISCHE ZAKEN

Officier Orde Oranje-Nassau:

ir. D. van der Meer, Den Haag, alg.dir. Koninklijke/Shell-Laboratorium.

SOCIALE ZAKEN EN

VERKEER EN WATERSTAAT

Ridder Orde Oranje-Nassau:

P.L. Trommel, Rotterdam