Lintjesregen 1995; Onderscheiden door de Koningin

Justitie

Ridder Orde Nederlandse Leeuw:

ds. P. Boomsma, Apeldoorn, predik. Geref.kerk/praeses Geref.kerken; mr. W.J.M. Davids, 's-Gravenhage, raadsh. Hoge Raad; G.P.M. Geukers, Alkmaar, vic.gen. Bisdom Haarlem/kanun. Kathedraal Kapittel Bisdom Haarlem; mr. J.M. Huijgen, Middelburg, ovj., hfd parket Middelburg; prof.mr. R.E. Japikse, Rotterdam, advocaat; mr. P.P. Lampe, Groningen, pres. rechtbank Groningen; mr. F.H.J. Mijnssen, Amsterdam, raadsh. Hoge Raad; dr. W.J.M. van Paassen, Bergschenhoek, vicaris-gen. Bisdom Rotterdam/lid Kathedraal Kapittel Bisdom Rotterdam; mevr. mr. E.H. Swaab, Amsterdam, adv./Deken Orde van Advocaten Amsterdam; jhr.mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteijn, Leiden, adv./landsadv.

Officier Orde Oranje-Nassau:

J.G.W. Bär, Doorn, oud-commiss.politie/oud wnd. hfd. Pers.en Organ.Korps landel.pol.diensten; mevr.mr. A.Chr. Blom, Haarlem, vice-pres. rechtb. Haarlem; mevr. I.J.Th.C. van Calsteren (zr. Florentina), Schijndel, oud-gen. overste Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder Goede Bijstand Schijndel; drs. P. van Dijk, Best, pred. Geref.kerk/ambt. secr. Prov. Kerkverg. Samen op Weg N.Brabant en Limburg; mr. J.A.M. Freijters, Heerlen, kantonr.Heerlen; mr. F.M.J. Hermans, Nieuwegein, notaris; mr. H.P. Mayer, Wassenaar, hfd. Jur. Beleidsz. Pol. Just.; mr. W.L. Nolke, Den Ham, notaris/oud-vice-vz. Kon. Not. Broederschap; mr. H.R. Okkens, Rotterdam, notaris; mr. B.Chr. Romijn, Santpoort-Noord, adv./Deken Orde van Advoc. Haarlem; Tj. Sleeswijk Visser, Son, Secr.-Gen. Europe 2000; mr. J.A. van de Ven, Rotterdam, adv.;

Officier Orde Oranje-Nassau

bij bevordering:

mw. A.M.Th. Janssens (zr. Elisabeth), Oosterhout, priorin klooster Sint- Catharinadal Oosterhout;

Ridder Orde Oranje-Nassau:

L.A.B. Aalders, Assen, oud-controleleider Account.dienst Just.; P.A. Adriaansens, Vught, oud-mission. Zaïre/tolk Just.; P. Andichon, Drunen, hfd. Rijksrech. Den Bosch/comm. politie; ds. J. Baaijens, Enkhuizen, pred. Geref. Gemeente; mw. F. Bakkenes, Rotterdam, oud-plv.unithoofd Raad Kinderbesch.; ds. J. van den Berg, Harderwijk, em.-pred. Geref. Kerk/act. Part. Syn. Gelderland Geref. Kerken; ds. C. van den Bergh, Ridderkerk, em.-pred. Geref. Bond/vz. hfd.best. Geref. Bond; F.G.M. Bergsma, Ravenstein, oud-mission. Centr. Afrik. Republiek; ds. R. Boogaard, Leiderdorp, pred. Geref. gem.; ds. M. Brandes, Hardenberg, em.pred. Geref. kerk (vrijgemaakt); ds. P.M. Breugem, Barneveld, pred. Herv. Gem.; L.H. Brueren, Venlo, kap. paroch. H. Martinus; C.L. Diel, Zaandam, oud-team-cöordin. Reclas. Haarlem; ds. J. van Ginkel, Bennekom, pred. Herv. Gem.; J.J.A. Groenen, Tilburg, geest. leidsman semin. St-Janscentrum; H.V. Holtus, Voorburg, persvoorl. Just.; G.A.Th. Huiskamp, Soesterberg, em.-pastor St. Cath.parochie; mevr. ds. A. de Jonge, Gouda, em.-predikante Fed. samenw. kerkgen.schap.; drs. J.G. Konings, Roermond, rector Kapel in 't Zand; M.A.M. Lax, Gemonde, pastoor Sint Lambertuspar./deken Boxtel-Vught; ds. W.J. Lentink, Vaassen, pred. Liberaal Evangel. Gem.; drs. Th.E. van Lierop, Helmond, past. O.L.V. Tenhemelopneming; J.W. van Mil, Stevensbeek, dir./beh. AZC Stevensbeek; ds. L. van der Molen, Leeuwarden, em.-pred. Vrije Evangel. Gem.; A.A.M. de Nijs, Biervliet, em.-pastoor paroch. H. Maagd Maria Onbevlekt Ontvangen; ds. H.G. Oostinga, Sliedrecht, em.-pred. Herv. Gem.; ds. H.W. Ophoff, Hoogeveen, em.-pred. Geref. Kerk (vrijgemaakt); H.J. Peters, Naarden, pastoor St. Vitusparochie; H.G.J.B.M. Schelbergen, Zeist, overste commun. Jezuïeten; ds. W.G.J. van der Sluijs, Amsterdam, pred. Nederl. Herv. Thomaskerk; dr. H.R. Smid, Den Haag, pred. Herv. Wijkgem. Bezuidenhout; R.H.M. Smit, Breda, pastoor par. H. Martinus/kanunnik Kathedrale Kapittel Bisdom Breda; ds. C. Snoei, Scherpenzeel, em.pred., Alg. Secr. Geref. Zendingsb. Nederl. Herv. Kerk; J. Tol, Monster, em.-pastoor H. Machutusparochie; A. van Twuijver, Bergen, ger.deurw. rechtb. en kantonger. Alkmaar; H. IJzerman, Zoetermeer, adv. Rechtspos. en Pers.beleid Pol. Just.

JUSTITIE EN BIN. ZAKEN

Officier Orde Oranje-Nassau:

mr. A. Oltmans, Sint-Michielsgestel, oud-nots. Zaltbommel