Kwartaalwinst van Akzo Nobel stijgt 30 procent

DEN HAAG, 28 APRIL. Akzo Nobel (chemie, coatings, farmaceutische produkten en vezels) heeft in het eerste kwartaal van dit jaar vergeleken met dezelfde periode in 1994 een netto winststijging geboekt van 30 procent tot 365 miljoen gulden.

Inclusief incidentele mee- en tegenvallers sprong de winst met 44 procent omhoog tot 405 miljoen gulden. Dit heeft bestuursvoorzitter mr. C.J.A. van Lede gistermiddag tijdens de aandeelhoudersvergadering van Akzo Nobel meegedeeld. De aandeelhouders gingen akkoord met een dividend van 7 gulden over het jaar 1994 per gewoon aandeel van nominaal 20 gulden (tegen 6,50 gulden in 1993). In november vorig jaar was al een interimdividend van 1,50 per aandeel uitgekeerd.

De omzet van Akzo Nobel nam in het afgelopen kwartaal met 3 procent af, vooral door de waardedaling van de dollar en een aantal voor het concern belangrijke Europese valuta. Exclusief valuta-effecten en de-consolidaties steeg de omzet in het eerste kwartaal met 8 procent door toeneming van het afzetvolume met 5 procent en een gemiddelde stijging van de verkoopprijzen met 3 procent.

Per aandeel steeg de winst in het eerste kwartaal van 3,96 gulden tot 5,14 gulden en exclusief het buitengewoon resultaat tot 5,70 gulden. Alle vier de produkt-sectoren hebben bijgedragen aan de winstverbetering, met als sterkste groeiers de chemie en de pharma. Van Lede sprak van een “redelijk resultaat”, hoewel de raad van bestuur een “buitengewoon scherpe teleurstelling” moest verwerken door de valutaverliezen die de waarde van de omzet met 390 miljoen gulden hebben gedrukt. De dollar, die gemiddeld in het eerste kwartaal van vorig jaar nog op 1,90 gulden stond, tegen 1,50 gulden in de afgelopen drie maanden, heeft het meest aan dit verlies bijgedrage. Maar ook de Italiaanse, de Britse en de Spaanse munt zijn met gemiddeld 20 procent in waarde gedaald. “Dat zijn ook landen waar wij veel afzet hebben” aldus Van Lede. Wat betreft het resultaat voor 1995 bleef de president-directeur voorzichtig, hij waarschuwde dat de winst van het eerste kwartaal niet simpelweg met vier mag worden vermenigvuldigd.

Zorgen uitte de bestuursvoorzitter over het “hardnekkige probleem” van de hoge loonkosten in Nederland en Duitsland. De bereidheid om daar iets aan te doen is volgens Van Lede in Duitsland “aanzienlijk groter dan in Nederland”. Niet alleen om valutaire redenen zijn de loonkosten in de Verenigde Staten met gemiddeld 15 dollar per uur veel lager dan in West-Europa.

De voorzitter van de raad van commissarissen van Akzo Nobel, ir. F.H. Fentener van Vlissingen, deelde mee dat hij deze functie afstaat aan jhr. mr. A.A. Loudon, die tot 1 mei vorig jaar voorzitter van de raad van bestuur was. Fentener van Vlissingen is benoemd tot vice-voorzitter van de raad van commissarissen.