Kostbaar

Awater de kater is voornaam en gewichtig

Hij is met zichzelf ook bijzonder voorzichtig

En dreigt er soms onraad, bij dag of bij nacht

Dan wordt snel de kater in veiligheid gebracht.

Jazeker, 't zijn boeven en woeste vandalen

Die het kostbaarste dat er bestaat komen halen;

Niet het geld, de tv, of de dochter des huizes

(Het staat ook niet vast of die altijd wel thuis is)

Niet het zilver, het goud of de zeldzame wijnen

- Dat is ijdel vertoon dat gerust mag verdwijnen -

Nee, het gaat om de kat, en daar is er maar één van

En als die wordt ontvreemd komt er bitter geween van.

Valt er post op de mat, of wordt er gebeld

Dan is 't duidelijk niet gunstig voor katers gesteld;

O, geen sprake van angst! maar toch, dat belet niet

Dat uit zorg voor de kater de kat onder 't bed schiet.

't Is zaak dat 't de kostbare kater steeds goed gaat;

Dat er steeds verse biefstuk in 't bereik van zijn snoet staat.

O tooi met een kroon nu zijn kussen en deken!

En laat het dit dier toch aan niets ooit ontbreken.

    • Rudy Kousbroek