Kamer bindt zich aan referendum Amsterdam

AMSTERDAM, 28 APRIL. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer is de mening van Amsterdam de belangrijkste factor bij het al dan niet invoeren van de stadsprovincie in 1998. Kamerleden van CDA, D66, VVD en GroenLinks hebben dat gisteren verklaard op een discussie-avond in Amsterdam.

“Het draagvlak voor de stadsprovincie valt weg als de gemeenteraad van Amsterdam tegen is”, aldus T. Oedayraj Singh Varma (GroenLinks). In feite betekent dat dat het referendum over de stadsprovincie, dat op 17 mei in Amsterdam wordt gehouden, van doorslaggevende betekenis is. De gemeenteraad van Amsterdam heeft namelijk in meerderheid te kennen gegeven de uitspraak van de bevolking over te nemen, mits de opkomstdrempel wordt gehaald.

Tweede-Kamerlid D. de Cloe (PvdA) was niet aanwezig op de bijeenkomst. Voor zijn fractie, zegt De Cloe, is het advies van Amsterdam “zwaarwegend maar niet doorslaggevend”. “Een advies dat puur gebaseerd is op de uitkomst van het referendum weegt voor ons minder zwaar dan een advies op inhoudelijke gronden.”