ƒ 1 mln Nederlands Kanker Instituut

De maandelijkse (83ste) uitloting op de renteloze obligatielening 1988 per 1998 van Het Nederlands Kanker Instituut heeft als winnend lot aangewezen de obligatie (groot nominaal 1000 gulden) 051004, welk stuk per 4 april inlosbaar is met één miljoen gulden.