Coalitie eens over voorwaarden voor arbeid op zondag

DEN HAAG, 28 APRIL. De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 zijn het gisteren eens geworden over de wettelijke voorwaarden waaronder een bedrijf zijn werknemers mag verplichten op zondag te werken.

Als de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, moeten werknemers op zondag werken mits de werkgever daarover overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad, de personeelsvereniging of de belanghebbende werknemers. Volgens de PvdA wordt in de nieuwe formulering de rechtspositie van de werknemers beter beschermd dan in het kabinetsvoorstel.

PvdA, VVD en D66 maken met dit voorstel een alternatief voor het kabinetsvoorstel van het Tweede-Kamerlid Van Middelkoop (GPV) kansloos. Dit voorstel kreeg steun van de grootste oppositiepartij, het CDA. In dit voorstel moet de werkgever elke keer als bijvoorbeeld een bijzondere order zondagswerk vereiste, de werknemers afzonderlijk verlof vragen. Het wetsvoorstel van minister Melkert (sociale zaken) maakt het mogelijk dat wegens bedrijfsomstandigheden ononderbroken 39 zondagen per jaar gewerkt kan worden. Van Middelkoop schroefde dat in zijn voorstel terug tot ten minste vier vrije zondagen per 13 achtereenvolgende weken.