Wiskundigen spinnen garen bij weefproeven

Aan spinnewebben is te zien of de spin in het web onder invloed was van marihuana of cafeïne, suffig was door het ouderwetse slaapmiddel chloralhydraat, of opgepept werd met amfetamine. Onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA denken dat spinnen daarmee geschikte proefdieren worden om de toxiciteit van nieuwe geneesmiddelen te onderzoeken. Spinnen onder invloed van marihuana beginnen goed, in het centrum van hun web, maar verliezen kennelijk halverwege hun concentratie en raffelen het werk af. Op het eerste gezicht lijkt cafeïne voor spinnen veel schadelijker dan marihuana, want met koffie op knopen spinnen de webdraden at random aan elkaar. Er is nauwelijks meer een middelpunt in het web te ontdekken. Amfetamine zet de spinnen volgens de onderzoekers geestdriftig aan het werk, maar de coördinatie raakt zoek, want er vallen grote gaten in het web. Op het oude slaapmiddel chloralhydraat, waarvan het gebruik in Nederland wegens gevaar bij overdoseringen wordt ontraden, bleef het web tot enkele draden beperkt. Dat spinnen onder invloed hun webben anders spinnen, was al sinds het eind van de jaren zestig bekend, maar de NASA-onderzoekers denken dat ze met wiskundige analysemethoden van de webpatronen de giftigheid van stoffen kunnen vaststellen. Tegen het Engelse weekblad New Scientist zeiden zij: “Het meest veelzeggende kenmerk is een afname van het aantal afgemaakte zijden van het web, in vergelijking met een normaal web. In het algemeen is het zo dat hoe toxischer een stof is, hoe meer kanten de spin niet af maakt.” (Reuter)