Tegengestelde winstontwikkeling Exxon en Chevron

Olieconcern Exxon heeft in het afgelopen kwartaal 1,66 miljard dollar (2,6 miljard gulden) winst gemaakt, een winstverbetering van 43 procent ten opzichte van de 1,16 miljard dollar uit de eerste drie maanden van 1994.

De sterke opleving is te danken aan een betere bedrijfsuitoefening en een herstel van zowel chemie-, olie- als koperprijzen. De inkomsten in het eerste kwartaal beliepen 29,8 miljard (46 miljard gulden) tegen 25,9 miljard dollar een jaar eerder. In de chemiesector accelereerde de winst van 149 miljoen tot 547 miljoen dollar, vooral door een sterk gestegen afzet en fiks hogere marges.

Het olieconcern Chevron daarentegen, zag zijn eerste-kwartaalresultaat (exclusief bijzondere posten) dalen van 424 miljoen tot 396 miljoen dollar. Dit kwam door de slechte gang van zaken in de raffinage en de marketing. Met de chemie-activiteiten ging het beter, die leverden recordresultaten op. De omzet van Chevron ging in het eerste kwartaal van 8,3 miljard (in 1994) naar 9,0 miljard dollar.