Raad Europa dreigt Turkije te schorsen als lid

STRAATSBURG, 27 APRIL. De parlementaire Assemblée van de Raad van Europa heeft gisteren gedreigd Turkije als lid te schorsen als Ankara zich niet binnen twee maanden conformeert aan de normen van organisatie op het gebied van mensenrechten en democratie.

Bovendien moet het Turkse leger zich binnen die tijd uit Noord-Irak hebben teruggetrokken, aldus een resolutie die met 112 tegen 29 stemmen bij 15 onthoudingen werd aangenomen. De parlementariërs van de Raad van Europa zijn in Straatsburg bijeen voor hun voorjaarszitting.

Turkije is een van de oprichters van de Raad van Europa, die in 1949 in het leven werd geroepen om de democratie en de rechten van de mens te verdedigen. Inmiddels telt de organisatie 34 leden. In de tussentijd is slechts een keer eerder een lid geschorst: Griekenland, toen dat in de jaren zeventig een militaire dictatuur was.

De parlementariërs vroegen het comité van ministers het Turkse lidmaatschap op te schorten tenzij er sprake is van “aanzienlijke vooruitgang” op het gebied van de democratie en de mensenrechten vóór de volgende zitting van de Assemblée, eind juni. De Assemblée eist wat dat betreft “een precies tijdschema”. Over twee maanden moet ook de Turkse legeroperatie in Noord-Irak zijn voltooid en een begin zijn gemaakt met de “zoektocht naar een vreedzame oplossing van het Koerdische probleem”.

Turkse parlementariërs veroordeelden de stap van de parlementaire Assemblée. Kemal Mimaroglu, vertegenwoordiger van premier Tansu Çillers Partij van het Juiste Pad, meende dat de resolutie “Turkije in het isolement drukt”. Hij sprak van een historische vergissing. Engin Guner van de eveneens conservatieve Moederlandpartij meende dat “Turkije niets anders doet dan zijn territoriale integriteit te verdedigen tegen het marxistisch-leninistische terrorisme van de PKK (de separatistische Koerdische Arbeiderspartij)”.

“Wij kunnen niet met twee maten meten”, onderstreepte op zijn beurt de rapporteur van de commissie voor politieke zaken, de Hongaarse socialist Andras Barsony, die aan de tekst van de resolutie heeft meegewerkt. Hij herinnerde eraan dat de toetredingsprocedure van Rusland is bevroren wegens het Tsjetsjeense conflict.

Namens de liberale groep betitelde de Brit Sir Russel Johnston de resolutie als een “evenwichtig compromis”. Hij vergeleek de situatie van de Koerden met die van de Palestijnen voor de internationale erkenning van de PLO. (AFP, Reuter)