'Problemen onderschat'; Excuses van bewindslieden over Schengen

DEN HAAG, 27 APRIL. De staatssecretarissen Patijn (buitenlandse zaken) en Schmitz (justitie) hebben vanochtend de Tweede Kamer hun excuses aangeboden voor het feit dat zij de Kamer onvoldoende informatie hebben gegeven over de problemen op Schiphol met de uitvoering van het Verdrag van Schengen.

In een Kameroverleg over Schengen vond een harde confrontatie plaats tussen de fracties van PvdA, D66 en CDA en de twee staatssecretarissen.

Patijn en Schmitz zeggen zich “onvoldoende gerealiseerd” te hebben dat het van belang was voor de Kamer te vernemen dat de luchthaven Schiphol pas in 1997 gereed zou zijn met de verbouwing voor de scheiding van Schengen- en niet-Schengen-passagiers en dat voor de G-pier een dergelijke scheiding helemaal niet mogelijk is. “Wij erkennen dat we dit hebben onderschat. Wij bieden hiervoor onze excuses aan”, aldus Patijn die de verklaring vanochtend voorlas. Schmitz verklaarde in het overleg “te optimistisch” te zijn geweest over de voorbereidingen die Schiphol voor Schengen heeft getroffen.

Op verzoek van het Kamerlid Van Oven (PvdA) woonde minister Jorritsma (verkeer en waterstaat het overleg bij.

Volgens het Kamerlid De Hoop Scheffer (CDA) getuigt de verklaring van “groot politiek onvermogen”. Hij wees erop dat kort geleden nog door de bewindslieden is gezegd dat de luchthaven wèl op 15 december 1995 klaar zou zijn. Pas eergisteren schreven de bewindslieden in een brief aan de Kamer over de herinvoering van de paspoortcontrole op Schiphol dat de luchthaven pas in 1997 helemaal gereed zal zijn voor Schengen.

Van Oven noemde de brief van Schmitz en Patijn “niet bevredigend” en zei dat de geloofwaardigheid van Nederland als verdragspartner door de vertraging op Schiphol wordt aangetast. Hij wilde weten wanneer de staatssecretarissen ervan op de hoogte waren dat Schiphol de D-pier niet voor 1997 gereed zou hebben en of de andere Schengen-landen hiervan op de hoogte zijn.

Het Kamerlid De Graaf (D66) zei dat de staatssecretarissen “geflaterd” hadden door de Kamer de informatie over de extra vertraging te onthouden. “Er heerst nu te veel de suggestie van geklungel”, aldus De Graaf.

Volgens de luchthaven Schiphol was al in februari van vorig jaar bij het kabinet bekend dat de investering voor de D-pier was uitgesteld. Patijn erkende dit vanochtend, maar hij zei dat het kabinet had verondersteld dat de luchthaven “zelf de verantwoordelijkheid” zou nemen voor dat uitstel en dus zelf de problemen zou oplossen.

Pag.3: 'Herinvoering controle van paspoort te ingewikkeld'

Het Kamerlid Weisglas (VVD) was milder in zijn kritiek op de staatssecretarissen dan de twee andere regeringsfracties. Hij zei dat als de verbouwing van Schiphol pas in 1997 klaar is, tot die tijd dan maar paspoortcontrole moet worden uitgevoerd. Hij bedankte de staatssecretarissen voor de afschaffing van het fraudegevoelige magneetkaartje, maar noemde het voorstel aan de Kamer voor herinvoering van de paspoortcontrole op Schiphol te ingewikkeld.

De Graaf, Van Oven en De Hoop Scheffer vinden het voorstel voor de herinvoering van de paspoortcontrole op Schiphol ook te ingewikkeld. Schmitz en Patijn willen zich bij het opnieuw invoeren van de paspoortcontrole op Schiphol niet beroepen op artikel 2 in het Schengen-verdrag dat voorziet in tijdelijke herinvoering van de paspoortcontrole in noodsituaties. De staatssecretarissen willen daarmee internationaal gezichtsverlies voorkomen. In plaats daarvan stellen de bewindslieden voor intra-Schengenpassagiers hun vliegbiljet te laten tonen en steeksproefsgewijs hun identiteit te controleren op grond van de Wet op het Vreemdelingentoezicht. Volgens het Kamerlid Van Oven wordt het Schengenpassagiers zo moeilijker, in plaats van makkelijker gemaakt de grens te passeren. De fracties van de VVD, PVDA en D 66 willen dat de paspoortcontrole op Schiphol wordt ingevoerd op grond van artikel 2 in het Schengen-verdrag. Het CDA wil dat onderzocht wordt of Schiphol niet helemaal buiten het Verdrag van Schengen kan worden gesteld.

De Kamerleden hebben ook kritiek op het plan van de staatssecretarissen om de extra marechaussees op Schiphol te onttrekken aan het mobiel vreemdelingentoezicht.