Onderzoek justitie naar top Borsumij

ROTTERDAM, 27 APRIL. Justitie doet onderzoek naar misbruik van voorwetenschap bij privé-transacties door twee bestuurders van het Haagse handelshuis Borsumij Wehry. Zij zouden hebben gehandeld in aandelen van het eigen bedrijf, terwijl intussen onderhandeld werd over de overname van de winstgevende handelsonderneming Stokvis eind 1993.

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), die controle uitoefent op de effectenbeurs, heeft onlangs aangifte gedaan van het vermoeden van misbruik van voorkennis.

De zaak wordt nu in opdracht van het openbaar ministerie in Amsterdam door de Economische Controledienst (ECD) onderzocht.

Volgens betrouwbare bronnen is tijdens het beursonderzoek - dat ruim een half jaar heeft geduurd - gebleken dat functionarissen van het handelshuis Borsumij systematisch de beursregels op het gebied van voorwetenschap hebben overtreden. Op 20 december 1993 maakte Borsumij de overname van Stokvis bekend. De privé-transacties door de bestuurders van het handelshuis zouden zich begin december hebben afgespeeld.

Er is eveneens door de bestuurders gehandeld kort voordat het bedrijf begin 1994 bekendmaakte het aandeel in vijf delen te zullen splitsen. Dat wordt, net als een ophanden zijnde overname, door de beurscontroleurs beschouwd als koersgevoelige informatie.

Als bezitter van dergelijke kennis is het sinds 1989 strafbaar effectentransacties te doen omdat dat tot oneerlijk voordeel kan leiden.

De beurs stuitte op de transacties tijdens een regulier onderzoek. De bij het onderzoek betrokken instanties wilden vanochtend geen enkel commentaar geven. Ook Borsumij wilde niet reageren.

Eerder al zei de onderneming dat er “harerzijds geen enkele twijfel bestaat over een gunstige afloop”. Begin deze maand maakte het bedrijf bekend dat er een onderzoek gaande was “naar mogelijke handel met voorkennis door functionarissen van de vennootschap”. Details over het onderzoek wilde Borsumij toen niet geven.

Er bestaat in Nederland geen enkele jurisprudentie over handel met voorkennis in aandelen van het eigen bedrijf. Er is wel een onderzoek gaande naar de overname van de scheepswerf RDM door Begemann in 1991 waarbij sprake zou zijn van handel met voorkennis.

    • Jaco Alberts