Nieuwe gegevens plutoniumsmokkel

BONN, 27 APRIL. Bernd Schmidbauer (CDU), de onderminister die in Helmut Kohls kanselarij het werk van de Duitse inlichtingendiensten coördineert, dreigt nu toch wegens zijn rol in de kwestie van de plutoniumsmokkel naar Duitsland van vorig jaar augustus in politieke moeilijkheden te raken.

De Beierse minister van justitie, Hermann Leeb (CSU), die gisteren in de landdag in München werd ondervraagd over het verloop van de actie waarbij de politie 10 augustus '94 een partij van 363 gram plutonium 239 in beslag nam in een Lufthansa-vliegtuig uit Moskou, verklaarde namelijk dat hij tot drie keer toe vooraf telefonisch contact over de actie had gehad met Schmidbauer. Leeb zei bereid te zijn om zijn voor Schmidbauer riskante mededeling zonodig onder ede te herhalen voor een parlementaire enqûetecommissie. Tot instelling van zo'n commissie hebben gisteren alle grote fracties (ook die van de FDP en de CDU/CSU) formeel besloten, al bleven zij verdeeld over haar taakomschrijving.

Schmidbauer heeft totnutoe herhaaldelijk verklaard, vorige week nog in een besloten vergadering met een speciale Bondsdagcommissie, dat hij sinds 19 juli weliswaar had geweten dat er een partij plutonium op de smokkelmarkt in de aanbieding was, maar pas op 11 augustus had gehoord van het vervoer van Moskou naar München van die partij.

De kwestie is niet alleen van belang omdat hij dus mogelijk niet de volle waarheid aan de Bondsdag heeft verteld maar ook omdat het bij wet verboden is plutonium naar Duitsland te brengen of passief te blijven als men van zulke plannen kennis heeft. Dat laatste verwijt kan Schmidbauer, de buitenlandse inlichtingendienst BND en de landelijke en Beierse recherche worden gemaakt als blijkt dat zij inderdaad vooraf weet hebben gehad van het vervoer van de smokkelpartij naar München.