Multatuli op Internet

In NRC Handelsblad van 20 april werd verslag gedaan van een bijeenkomst over een zojuist uitgebrachte CD-ROM waarop artikelen en recensies over Multatuli waren bijeengebracht. In dit verslag werd iemand geciteerd die meedeelde zojuist zonder succes Internet te hebben afgezocht op de naam Multatuli. 'Dertig miljoen gebruikers, en niemand noemt hem', verzuchtte de man teleurgesteld. Of misschen wel voldaan, omdat dat beter strookte met zijn kennelijke vooroordeel over het hoge onzinnigheidsgehalte op Internet.

Buiten het feit dat het in de lijn der rede ligt dat Japanners, Finnenen Amerikanen niet regelmatig naar Multatuli verwijzen: hij is er wel degelijk. Binnen een minuut vond ik acht plaatsen waar de tekst van de Max Havelaar integraal is te vinden en naar je eigen computer kan worden gedownload. Verder heeft de Internet-aanbieder Xs4all begin dit jaar eenspeciale nieuwsgroep opgericht voor schrijvers, kunstenaars, journalisten encolumnisten: de Sjaalman-groep. En recent werd er in De Digitale Stad een discussie gevoerd onder de zeer welluidende titel: 'Stik in koffy en verdwijn'.

    • Karin Spaink