Melkert: geef aspergestekers premie

DEN HAAG, 27 APRIL. Niet alleen gemeenten, maar ook werkgevers zouden aan werklozen die asperges gaan steken een premie kunnen geven. Dit schrijft minister Melkert aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van betrokken gemeenten.

Vanaf oktober 1994 hebben gemeenten de mogelijkheid om aan iemand die werk aanvaardt maar daarnaast op een bijstandsuitkering blijft aangewezen, een premie te verstrekken tot een maximum-bedrag van 3.200 gulden op jaarbasis, schrijft Melkert. De gemeenten zullen dit bedrag onder andere kunnen benutten ten behoeve van uitkeringsgerechtigden die seizoenarbeid gaan verrichten. Een aantal gemeenten heeft gekozen voor zo'n financiële prikkel. Melkert verwacht daarvan een positief effect, maar hij benadrukt dat de premie nog veel hoger kan uitvallen als ook werkgevers, aanvullend, een premie verschaffen.

De voor aspergestekers geldende CAO schrijft een salaris voor van minimaal 1.842 gulden voor alleenstaanden of 2.033 gulden per maand voor kostwinners. Het normbedrag voor de bijstand voor kostwinners is momenteel 1803,16 gulden per maand en voor alleenstaanden van 21 jaar of ouder 1071,97 per maand. Maandag suggereerde Melkert na afloop van overleg met vertegenwoordigers van de werkgevers in de tuinbouw dat aspergestekers voor 8 tot 12 weken steken een premie van zo'n 600 gulden bovenop de bijstand moeten kunnen krijgen.