Meer kredieten Wereldbank in armste landen

WASHINGTON, 27 april. De Wereldbank is van plan op uitgebreide schaal kredietprogramma's voor de allerarmsten te steunen.

De vice-president van de Wereldbank, Ismail Serageldin, maakte gisteren bekend dat 100 miljoen dollar is uitgetrokken voor het programma, dat onderdeel is van het Wereldbankprogramma voor hongerbestrijding.

De Wereldbank leende tot nu toe veelal geld uit via regionale en lokale ontwikkelings- en landbouwbanken. De 100 miljoen dollar die is uitgetrokken, komt beschikbaar voor kredietfaciliteiten die door lokale non-gouvernementele organisaties worden opgezet en beheerd. Het is voor het eerst dat de Wereldbank op directe wijze betrokken is bij kredietverlening aan de allerarmsten. Zij zijn commercieel oninteressant voor gewone banken en moeten zich daarom vaak wenden tot lokale woekeraars. “We moeten wegen vinden om de allerarmsten te bereiken door microfinanciering”, aldus Seragelding. Het gaat om kleine kredieten, van 50 tot 100 dollar.

De Wereldbank heeft als voorbeeld de succesvolle Grameen Bank in Bangladesh voor ogen, die in 1976 in een klein dorp begon. Inmiddels heeft de bank 1,4 miljoen cliënten in 30.000 dorpen en een leningenportefeuille van meer dan 100 miljoen dollar. Zo'n 95 procent van de leners zijn vrouwen op platteland. Omdat de armsten niet over een onderpand beschikken, leent de Grameen Bank aan kleine groepen. Door de onderlinge controle wordt de lening vrijwel altijd terugbetaald. In enkele andere landen zijn soortgelijke banken opgericht. Veelal ontbreken de middelen voor uitbreiding van het netwerk. De Wereldbank wil ook hierbij assistentie verlenen.

Voor de uitvoering van het plan zet de Wereldbank met nog enkele donors een 'consultatieve groep voor steun aan de armen' op die de werkwijze van de Grameen Bank moet kopiëren. Het initiatief vloeit voort uit de Wereldhongerconferentie, eind 1993 in Washington. De conferentie was voor de Wereldbank aanleiding zijn strategie in de hongerbestrijding aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. “Honger is een gevolg van extreme armoede”, zo onderstreepte Serageldin. Het gaat volgens hem om de 'stille' honger van 700 miljoen tot een miljard mensen.

Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat microfinanciering een belangrijk middel is om het inkomen van vooral vrouwen te vergroten. Uit het onderzoek blijkt dat leners van de Grameen Bank hun inkomen met 50 procent zagen stijgen ten opzichte van degenen die niet leenden. Hun voedselconsumptie nam met 9 procent toe en de uitgaven voor kleding, gezondheidszorg en onderwijs stegen met 18 procent. De werkgelegenheid van vooral vrouwen groeide met 36 procent, tegen slechts 18 procent in dorpen waar de Grameen Bank niet actief is.

Serageldin maakte duidelijk dat de Wereldbank ook bij andere activiteiten op het gebied van de hongerbestrijding op microniveau meer wil doen via lokale non-gouvernementele organisaties, met steun van andere donors en gespecialiseerde organen van de Verenigde Naties. De Wereldbank publiceerde gisteren het rapport 'The World Bank's strategy for reducing poverty and hunger', waarin zij haar strategie nader uiteenzet.