Justitie vervolgt Nutricia wegens Olvarit-affaire

ROTTERDAM, 27 APRIL. Het openbaar ministerie in Den Haag vervolgt het voedingsmiddelenconcern Nutricia op verdenking van overtreding van de Warenwet in de zogenoemde Olvarit-affaire. In november 1993 moest Nutricia tien miljoen potjes babyvoeding terughalen, nadat in enkele monsters sporen van een ontsmettingsmiddel waren aangetroffen.

Persofficier mr. S. Horstink bevestigde vanmorgen dat Nutricia “ter zake van de Warenwet” is gedagvaard. Justitie zal ook leveranciers van Nutricia vervolgen, maar wil nog niet zeggen welke. Justitie, dat bijna anderhalf jaar onderzoek heeft gedaan, heeft Nutricia nv een dagvaarding gestuurd en zal geen individuele bestuurders van het concern voor de rechter brengen. Op overtreding van de Warenwet staat een maximale boete van honderdduizend gulden per strafbaar feit.

De vervolging van Nutricia en de leveranciers is opmerkelijk omdat overtredingen van de Warenwet over het algemeen tussen de Inspectie Gezondheidsbescherming en het betrokken bedrijf worden geschikt. Juristen wijzen erop dat Justitie in de Olvarit-zaak kennelijk op grove nalatigheden of opzet is gestoten.

Het openbaar ministerie zegt zelf Nutricia en zijn leveranciers te vervolgen “op grond van de ernst van de zaak en het feit dat al eerder in andere zaken schikkingen zijn aangeboden”. Nutricia kwam in de zes jaar vóór de Olvarit-affaire tot vijf maal toe in aanvaring met justitie na klachten over besmetting van potjes babyvoeding. Nutricia wist in alle gevallen strafrechtelijke vervolging te voorkomen door schikkingen te treffen met de betrokken officieren van justitie. Ook in de Olvarit-zaak heeft Nutricia tevergeefs Justitie een schikking aangeboden. T.J.M van Hedel, directeur van Nutricia Nederland, zei vanmorgen in een reactie een rechtzaak “overbodig” te vinden. Van Hedel wees er op dat Nutricia steeds ronduit heeft toegegeven dat de Warenwet is overtreden.

De keuringsdienst van waren ontdekte in de zomer van 1993 dat er sporen van de desinfectiestof p-TSA zaten in potjes Olvarit. Volgens Nutricia moest de besmetting zijn opgetreden bij de toeleveranciers van het rund- en varkensvlees. Nutricia stelde de Hillerbergsche Vee- en Vleeshandel (HVV) in Gorinchem aansprakelijk voor de schade. HVV had voor de levering aan Nutricia contracten afgesloten met de toenmalige Uylenbroek Varkensslachterij in Gorinchem en de Strijense Vee- en Vleeshandel in Strijen. Het vermoeden was dat medewerkers van de slachterij de reinigingsvloeistof te kwistig gebruikten bij het schoonmaken van tafels en messen. Inmiddels heeft Nutricia, dat naar eigen zeggen 30 miljoen gulden schade heeft opgelopen, een schikking getroffen met de leveranciers. Nutricia en de leveranciers zullen zich in september voor de rechter moeten verantwoorden.

Crisissituaties rond consumentenprodukten komen steeds vaker in de publiciteit. Het afgelopen jaar had Nederland te maken met brandbare truien van C&A, salmonella-bacteriën in Brinta-pap en gaten door Omo Power. De toename van het aantal geconstateerde produktafwijkingen hangt nauw samen met de steeds geavanceerdere controle-apparatuur, waardoor instellingen als de Keuringsdienst van Waren steeds vaker fouten aantreffen. Bovendien werkt de dynamiek van de markt, waar alles steeds sneller moet om de concurrent voor te blijven, fouten in de hand.