Jaarlijks 3 miljoen mensen naar dokter door ongeval

DEN HAAG, 27 APRIL. Jaarlijks komen drie miljoen mensen terecht bij huisarts of eerste-hulppost na een ongeval. Meer dan de helft van de ongevallen doet zich voor in de privé-sfeer, 1,1 miljoen ongevallen is het gevolg van sporten, 340.000 mensen hebben medische hulp nodig na een verkeersongeval en 230.000 na een bedrijfsongeval. Dat is aanzienlijk meer dan waar tot nu toe van werd uitgegaan. De bestaande registratiemethoden zijn gebrekkig, waardoor de omvang van het aantal ongevallen wordt onderschat.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Stichting Consument en Veiligheid, waarvan het rapport vandaag in Den Haag aan minister Borst (VWS) werd overhandigd. 25.000 huishoudens werden voor het onderzoek benaderd, waardoor de gegevens betrekking hebben op ongeveer 67.000 mensen.

Borst noemde de uitkomsten van het onderzoek “zorgelijk”. “Uit de registraties komt de werkelijkheid blijkbaar niet naar voren. Dat is een punt van grote zorg omdat het overheidsbeleid gebaseerd is op onvolledige gegevens”, aldus Borst.

Verkeersongevallen worden alleen door de politie geregistreerd als er een rijdend voertuig bij betrokken is. Voetgangers en fietsers die bijvoorbeeld tegen een boom rijden blijven buiten de politiestatistieken. Wat betreft bedrijfsongevallen blijkt slechts eenderde van de ongevallen gemeld te worden, terwijl de werkgever de verplichting heeft ongevallen te melden bij de bedrijfsvereniging.

Voor sport- en privé-ongevallen ontbreekt registratie helemaal.

Bij het begin van de oorlog in Bosnië hetzelfde verschijnsel. Onder invloed van ouders splitsen Joegoslavische leerlingen zich in Kroaten, Serviërs en moslims. Ex-Joegoslaven drongen door tot het schoolplein en sloegen vijandelijke leerlingen in elkaar. De politie trad op tegen buitenstaanders; de school riep ouders ter verantwoording. De leerlingen vonden elkaar terug. Het Citycollege is sindsdien weer vrij van etnische spanningen.