'Hervorming landbouw EU leidt niet tot besparingen'

BRUSSEL, 27 APRIL. De hervorming van het Europese landbouwbeleid heeft wel geleid tot vermindering van de overproduktie maar nog niet tot opzienbarende besparingen. In tegendeel, de lidstaten van de Europese Unie moeten er ernstig rekening mee houden dat ze volgend jaar extra geld op tafel moeten leggen om het landbouwbeleid te financieren.

Europees commissaris Liikanen (begroting) heeft dat gisteren in Brussel gezegd bij de presentatie van de EU-ontwerpbegroting. Eind 1992 werden op de Europese top in Edinburg afspraken gemaakt over de uitgavenplafonds in de periode tot 1999. Komend jaar dreigt het landbouwplafond te worden doorbroken, en zal waarschijnlijk geput moeten worden uit de financiele reserves op de EU-begroting. Als dat niet toereikend is, zullen de lidstaten daarbij nog eens extra in de beurs moeten tasten.

Liikanen heeft uitgerekend dat de EU zo'n 890 miljoen ecu (1,85 miljard gulden) tekort komt, onder andere door de kosten (aan inkomenssteun) van de landbouwhervormingen, door de uitbreiding van de Unie en door de lage dollar. Bij die te verwachten overschrijding is dan nog geen rekening gehouden met de prijsvoorstellen voor komend seizoen en met de (vooral) Duitse eis om de boeren in eigen land via de zogeheten groene koers te compenseren voor de sterke D-mark. In nationale valuta uitgerekend ontvangen de Duitse boeren, net als hun collega's in onder andere Nederland en Belgie, minder inkomenssteun op hun bankrekening voor de vanuit Brussel overgemaakte ECU's. Voor de boeren in de zuidelijke lidstaten geldt het omgekeerde effect.

Het gevecht over compensatie voor de Duitse, Nederlandse en Belgische boeren wordt door de landbouwministers waarschijnlijk eind mei, begin juni uitgevochten, gekoppeld aan de discussie over prijsverlagingen voor onder andere boter en granen in het nieuwe seizoen. Als besloten wordt tot het geven van valutacompensatie, betekent dat een extra aanslag op het EU-budget.

Toch is niet iedereen onder de indruk van de waarschuwing van Liikanen. “De Commissie zegt elk jaar dat de uitgaven niet binnen de richtlijn kunnen blijven, maar dat blijkt altijd mee te vallen”, aldus een diplomaat.