Gemeenten krijgen geld voor taalles

DEN HAAG, 27 APRIL. Een aantal gemeenten krijgt de komende twee jaar opnieuw extra geld van staatssecretaris Netelenbos van onderwijs voor Nederlandse taallessen aan leerplichtige allochtone nieuwkomers. Het gaat om een bedrag van 34 miljoen gulden. Het geld wordt verdeeld onder 27 gemeenten die veel buitenlandse kinderen binnen de grenzen hebben. De maatregel is gisteren officieel van kracht geworden met de ondertekening van een nieuw convenant door Netelenbos en de betrokken wethouders.