Gelderland eist 320 miljoen extra voor Betuwelijn

ARNHEM, 27 APRIL. De provincie Gelderland en de betrokken gemeenten gaan niet akkoord met het kabinetsbesluit over de Betuwelijn. Gelderland wil dat er 320 miljoen gulden extra wordt uitgetrokken voor het oplossen van twee grote knelpunten, bij Tiel en het Pannerdensch Kanaal. Ook moeten aan de veiligheidsstudie voor het knooppunt Geldermalsen financiële consequenties worden verbonden.

Dat bleek vanmorgen na afloop van een vergadering van het Gebundeld Bestuurlijk Overleg (GBO), waarin de provincie en 17 gemeenten zijn vertegenwoordigd. “Er is geen bestuurlijk draagvlak voor de Betuwelijn”, zei voorzitter J. de Bondt van het GBO, tevens de verantwoordelijke gedeputeerde.

Vrijdag ging het kabinet akkoord met de aanleg van de Betuwelijn, de goederenspoorlijn van Rotterdam naar het Duitse achterland. Voor tal van aanpassingen werd een bedrag van 820 miljoen gulden uitgetrokken.

Gisteren al liet burgemeester S.W. Schaijck van Geldermalsen weten dat zijn gemeente de aanleg van de Betuwelijn op alle mogelijke manieren zal vertragen, als het kabinet het knelpunt Geldermalsen niet adequaat oplost. Bij Geldermalsen wordt de spoorlijn aangelegd over het knooppunt Deil heen en over de bestaande spoorlijn Den Bosch-Utrecht. Ter hoogte van de spoorlijn Den Bosch-Utrecht moet het goederenverkeer vanuit Utrecht en dat vanuit Den Bosch op de Betuwelijn worden ingevoerd. En daar ontstaat een gevaarlijke situatie, meent Schaijck, omdat zowel de treinen vanuit Utrecht richting Arnhem als de treinen vanuit Arnhem richting Den Bosch een stuk over het spoor van het tegemoetkomend verkeer moeten rijden.

Volgens Schaijck maakt het kabinet een eerdere belofte van minister Jorritsma niet waar, dat de uitkomsten van een nog uit te voeren veiligheidsstudie bindend zijn voor beide partijen. Schaijck: “Ik moet constateren dat daar niets van terechtgekomen is. Er is alleen een studie aangekondigd, zonder verdere gevolgen. Dan heeft zo'n studie natuurlijk weinig zin.”

Burgemeester E.J. van Tellingen van Tiel wil dat tussen Tiel en het Amsterdam-Rijnkanaal een zogeheten 'M'-baanconstructie wordt toegepast, die de geluidhinder beperkt. Dat kost 80 miljoen gulden extra. Ook die oplossing zou door minister Jorritsma in het overleg met het GBO dat voorafging aan het kabinetsbesluit, zijn toegezegd.

Voor een geluidarme brug over het Pannerdensch Kanaal had het kabinet 100 miljoen gulden extra uitgetrokken. In plaats van een brug moet er volgens Gelderland een tunnel komen. Dat kost 240 miljoen.