Europese steun voor versterking dijken

BRUSSEL, 27 APRIL. Nederland kan rekenen op steun uit Brussel voor het programma van dijkversterking. Dat principebesluit heeft de Europese Commissie gisteren genomen. De komende maanden moet nog blijken hoe groot de Europese steun zal zijn, zo is vernomen in kringen bij de Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Mede op aandringen van de Nederlandse commissaris Hans van den Broek besloot Brussel geld te gaan reserveren voor infrastructurele werken en een beter waterbeheer in West-Europa. Daarmee moeten nieuwe overstromingen zoals die van begin dit jaar en het jaar daarvoor worden voorkomen.