Duitse overheid wil dat loonstijging ambtenaren achterblijft bij markt

BONN, 27 APRIL. Een nieuwe CAO voor de 3,4 miljoen Duitse overheidsdienaren moet “duidelijk achterblijven” bij wat in het particuliere bedrijfsleven afgesproken is (gemiddeld circa 4 procent). Met deze mededeling heeft de Duitse minister van binnenlandse zaken, Manfred Kanther (CDU), gisteren het aanbod van 2,5 procent over 15 maanden toegelicht tegenover de grootste bond van overheidspersoneel, de ÖTV (circa 2 miljoen leden).

De nieuwe ÖTV-voorzitter, Herbert Mai, wiens organisatie 6 procent over twaalf maanden eist, heeft Kanthers aanbod direct van de hand gewezen. Na een tweede gespreksronde met de overheidswerkgevers van rijk, deelstaaten en gemeentes, gisteren in Stuttgart, becijferde Mai hun aanbod op 2 procent per jaar. Hij noemde dat “volkomen onvoldoende en onaanvaardbaar” en zei te hopen dat Kanther op 2 mei in een volgende onderhandelingsronde alsnog met iets beters zal komen.

Mai en zijn ÖTV én Kanther c.s. zitten in een moeilijke positie. De nieuwe voorzitter van de bond van overheidspersoneel is opvolger van mevrouw Monica Wulf-Mathies, nu Europees commissaris in Brussel, die de afgelopen jaren een aantal spectaculaire CAO-successen behaalde (met percentages van 5 en 6 aan verbetering). De veranderde economische situatie en de grote tekorten van de Duitse overheden, vooral die van de lagere, maken zulke successen nu niet meer mogelijk, al is zijn eis van 6 procent gezien een geraamde inflatie van 2 à 2,5 procent en een (industriële) produktiviteitsstijging van 3,5 niet echt exorbitant te noemen.

Maar waar elk procent loonsverhoging een meeruitgaaf van circa 4 miljard mark betekent en minister van financiën Theo Waigel (CSU) nu toch al zware kritiek krijgt wegens de omvang van de staatsschuld, zijn begrotingstekort (een kleine 70 miljard) en de zware collectieve lastendruk (circa 48 procent), hebben ook Kanther en de andere overheidswerkgevers maar weinig onderhandelingsruimte. En daarbij komt voor Kanther nog dat hij voor zijn geplande afslanking van het overheidsapparaat en wijzigingen in de betalingsstructuur (inclusief nieuwe financiële kwaliteitsprikkels) graag enige medewerking van de vakbonden wil.

    • J.M. Bik