BMW op school

In het zeer lezenswaardige artikel van Gerard Stout over BMW op school (W&O, 20 april) lees ik: 'Het (bedrijfs-)maatschappelijk werk in het onderwijs is betrekkelijk nieuw...'

Wat heet nieuw? Toen ik begin 1979 als BMW'er in dienst kwam van het openbaar (basis- en voortgezet) onderwijs van de gemeente Amsterdam, was ik daar niet de eerste. Mijn voorganger, die mijn collega werd, was toen al een paar jaar bezig om dat werk voor Amsterdam op poten te zetten. Ook was Amsterdam niet de enige gemeente met onderwijs-BMW.

Wel nieuw is voor mij dat een niet-vakblad aan dit gespecialiseerde werk, dat inderdaad verschilt van het maatschappelijk werk in het bedrijfsleven, aandacht besteedt.

Ik ben blij dat dat nu, na 20 jaar, gebeurt. Hopelijk draagt het bij aan een beter gebruik maken van de mogelijkheden binnen steeds meer sectoren van het onderwijs, die bedoeld zijn voor het personeel in de scholen. Ik heb niet de indruk dat de noodzaak en de behoefte in die 20 jaar zijn afgenomen.

    • Welmoed Koch