Betere beladingsgraad verlaagt verlies Sabena tot 1,2 miljard frank

BRUSSEL, 27 APRIL. Het verlies van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena is over 1994 aanzienlijk verminderd. Dit heeft het bestuur van Sabena vanmiddag bekendgemaakt.

Het verlies liep terug van 4,5 miljard frank in 1993 naar 1,2 miljard frank (66 miljoen gulden) vorig jaar. Sabena wist een positief bedrijfsresultaat te boeken van 810 miljoen frank en ook de kasstroom kwam terug in de zwarte cijfers, met 400 miljoen frank. In combinatie met een streng investeringsbeleid kon de schuldenlast met 3 miljard frank worden verminderd.

De aanhoudende verliezen worden door het bestuur geweten aan de voortdurende concurrentie in de luchtvaart, de overcapaciteit in de sector en de agressieve prijzenslag. Ook de depreciatie van de meeste voor Sabena relevante munten (waaronder ook die van de voormalige Franse gebieden in West-Afrika) ten opzichte van de Begische frank drukte de resultaten.

Het aantal door Sabena vervoerde passagiers steeg van 3,65 miljoen personen tot 4,26 miljoen. Hiermee werd de doelstelling om 4 miljoen passagiers te vervoeren ruim overschreden. Vooral in Europa doet Sabena het goed, dankzij de spilfunctie van de Brusselse luchthaven Zaventem. De beladingsgraad steeg van 63,6 procent naar 68,4 procent. Dat is nog steeds ruim onder de beladingsgraad van de meeste andere grote maatschappijen in Europa, waaronder de KLM.

Het bestuur van Sabena deed geen mededelingen over de stand van de onderhandelingen tussen de luchtvaartmaatschappij, de Belgische overheid en de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swissair, die geïnteresseerd is in samenwerking of een (gedeeltelijke) overname van Sabena.

De maatschappij versterkte verder haar positie in Afrika en plukte de vruchten van de samenwerkingsakkoorden met onder andere het Amerikaanse Delta Airlines.

Over 1995 deed Sabena geen uitspraken. Het bestuur volstond met de opmerking dat “de ontwikkelingen (in 1994) bemoedigend zijn voor de toekomst van de onderneming”.