Afval Overleg Orgaan komt met ontwerp-tienjarenplan; 'In 1997 blijft heffing gelijk'

DEN HAAG, 27 APRIL. Binnen enkele jaren komt er een einde aan de almaar stijgende gemeentelijke afvalstoffenheffingen. Dit staat in het vandaag gepresenteerde ontwerp-Tienjarenprogramma Afval 1995-2005 van het Afval Overleg Orgaan (AOO), waarin het rijk, de provincies en de gemeenten zitting hebben.

De gemeentelijke afvalstoffenheffingen nemen al geruime tijd met ongeveer twintig procent per jaar toe. Het bedrag voor de heffingen ligt gemiddeld op 340 gulden per huishouden. Volgens het AOO zullen de heffingen omstreeks 1997/1998 zich op gemiddeld 435 gulden per jaar kunnen stabiliseren. Wel kan de hoogte van de heffingen per gemeente verschillen, aldus het ontwerpprogramma van het AOO.

De stabilisering van de heffingen kan worden bereikt door de recente plannen die de overheden hebben gemaakt om het hergebruik van huishoudelijk afval (glas, papier, textiel) flink te stimuleren. Het AOO denkt dat door meer hergebruik de kosten in de hand kunnen worden gehouden, hoewel door de komst van stortverboden (huishoudelijk) afval tegen relatief hoge kosten moet worden verbrand. De gefaseerde invoering van stortverboden voor in totaal 33 soorten brandbaar of herbruikbaar afval zal eind dit jaar beginnen.

Een snelle invoering van landelijke stortverboden, meer hergebruik en een betere landelijke sturing van de afvalstromen maken een uitbreiding van de verbrandingscapaciteit overbodig, zo stelt het AOO verder. Ook kan volgens de overheden voor lange tijd worden afgezien van de aanleg van nieuwe stortplaatsen.

Enkele jaren geleden hadden verscheidene provincies nog een nijpend tekort aan stortcapaciteit. Dat probleem is nu opgelost doordat nieuwe stortplaatsen in gebruik zijn genomen en de hoeveelheden stortbaar afval gaan afnemen. De capaciteit moet volgens het AOO toereikend zijn voor de komende veertien jaar. Het dalende aanbod kan wel leiden tot financiële problemen bij de bestaande vuilnisbelten. Het AOO wil dan ook dat de provincies in hun stortplannen de exploitatie van de terreinen goed uitwerken en op elkaar afstemmen.

Verder staat in het ontwerp-Tienjarenprogramma van het AOO dat in 1997 de verbrandingscapaciteit zal zijn toegenomen van drie miljoen ton nu tot vijf miljoen ton. Deze capaciteit moet vanaf de eeuwwisseling voldoende zijn om het aanbod van brandbaar afval te kunnen verwerken. (ANP)