Zweden stelt extra bezuinigingen voor

STOCKHOLM, 26 APRIL. De Zweedse sociaal-democratische regering heeft vanmorgen in de voorjaarsbegroting een voorzichtig begin gemaakt met het terugbrengen van het sociale voorzieningen. De minister van financiën Göran Persson stelde vanmorgen voor de uitkeringen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderschapsverlof terug te brengen naar driekwart van het laatstverdiende loon. Dat is nog altijd ruim boven het Europese gemiddelde.

De extra bezuinigingen in de nieuwe begroting tellen op tot 3,6 miljard kroon (750 miljoen gulden) en worden tevens gehaald uit minder hoge afdrachten aan de lokale overheden en bezuinigingen op de centrale overheidsuitgaven. meer geld wordt besteed aan werkgelegenheidsprogramma's en koopkrachtshandhaving door een verlaging van de btw op eerste levensbehoeften.

De bezuinigingen zijn bescheiden in verhouding tot het begrotingstekort dat voor dit jaar is geprojecteerd op 161 miljard kroon. Door de plotseling hoog opgelopen tekorten sinds het einde van de jaren tachtig is de Zweedse staatschuld omhoog geschoten tot 1300 miljard kroon (270 miljard gulden).

Buiten het parlementsgebouw waar Persson zijn voorstellen deed, demonstreerden vertegenwoordigers van vakbonden tgen de nieuwe voorstellen. De sociaal-democraten hebben de afgelopen maanden al veel leden verloren naar aanleiding van de voorgestelde versobering van de Zweedse sociale voozieningen.

Persson toonde zich in het Zweedse parlement rooskleurig over de vooruitzichten voor de Zweedse economie en de overheidsfinanciën. Hij voorspelde dat de staatsschuld als percentage van de omvang van de economie (het bruto binnenlands produkt) zal dalen.

Op de financiële markten werd vanmorgen terughoudend gereageerd op de maatregelen, die werden omschreven als onvoldoende. Omdat de dollar aan kracht won en de laatste gevens over de inflatie wijzen op een meevallende stijging van de producentenprijzen met 9,9 procent, hielden de Zweedse kroon en de obligatiemarkt stand. (AP, Reuter)