VVD onthoudt voorlopig fiat aan koppeling uitkeringen

DEN HAAG, 26 april. De VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt het te vroeg om haar fiat te geven aan het kabinetsbesluit om volgend jaar de sociale uitkeringen volledig te koppelen aan de gemiddelde loonstijging in het bedrijfsleven. In tegenstelling tot de VVD gingen de coalitiegenoten PvdA en D66 gisteren tijdens het wekelijkse fractie-overleg wel onvoorwaardelijk akkoord met het kabinetsbesluit.

De VVD schaart zich achter het standpunt van president Duisenberg van De Nederlandsche Bank die afgelopen maandag bij de presentatie van het jaarverslag van de Centrale Bank stelde dat hij het kabinetsbesluit van vorige week over de koppeling “voorbarig” vond.

VVD-minister Zalm (financiën) zegt vandaag in een gesprek met het Financieele Dagblad: “De koppeling hoort bij de uitgavenkant van de begroting. Daarom wilde ik dat we daar nu een besluit over zouden nemen. Bovendien zitten we nu nog maar een tiende van het wettelijk criterium op grond waarvan we móeten koppelen. Dan kun je beter het besluit nu al nemen dan dat je in augustus plotseling ontdekt dat je moet koppelen.”

Volgens Zalms partijgenoot De Korte, financieel woordvoerder van de VVD-fractie, slaat een volledige koppeling in de rest van de kabinetsperiode een gat van twee miljard gulden in het bezuinigingspakket van achttien miljard gulden van het regeerakkoord. “Dat is veel als je die twee miljard eruit laat”, aldus De Korte. De VVD-woordvoerder neemt afstand van minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid), die “het absoluut een verantwoorde ambitie vindt om niet alleen in 1996 maar ook voor de jaren daarna de uitkeringen volledig te koppelen. Met de huidige vooruitzichten kan dat, maar vooruitzichten moeten wel steeds worden waargemaakt.”

Verder wil de VVD-fractie haar goedkeuring aan de koppeling alleen geven wanneer de de bezuinigingen in de sociale zekerheid, zoals die in het regeerakkoord zijn afgesproken, worden gerealiseerd. Het gaat met name om de privatisering van Ziektewet en WAO met een geraamde opbrengst bijna 1,4 miljard in 1998. De ministerraad wil vrijdag hierover een knoop doorhakken.

“Het is onzin om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te koppelen aan de koppeling”, reageert D66-afgevaardige Bakker op de uitlatingen van De Korte. Na het fractie-overleg is D66 volgens Bakker “zonder voorwaarden” akkoord gegaan met de koppeling. Ook de PvdA-fractie ging akkoord, maar woordvoerder Van Zijl onderstreept dat met het besluit “de race nog niet is gelopen”. Het kabinet streeft naar evenwichtige inkomensverhoudingen - Melkert, daarin gesteund door de PvdA-fractie, wil dat de koopkracht voor de sociale minima volgend jaar niet verslechtert. “We hebben nog een pittige discussie te gaan”, aldus Van Zijl.