Vakcentrale FNV stelt voor 1996 hogere looneisen

ROTTERDAM, 26 APRIL. De vakcentrale FNV denkt dat de loonkosten volgend jaar met 4,5 procent kunnen stijgen. Hoeveel van die onderhandelingsruimte de vakbeweging zal opeisen, wil CAO-coördinator L. de Waal nog niet zeggen. “Maar je kunt er alvast van uitgaan dat wij prijscompensatie zullen vragen, plus loonsverhogingen, plus geld voor arbeidsduurverkorting”, zegt hij in een gesprek met deze krant.

Bij de Industriebond FNV ligt de looneis al klaar. De grootste bond in de marktsector wil volgend jaar een algemene looneis van 3 procent stellen. Daarbovenop is minstens 1,5 procent ruimte voor werkgelegenheidsafspraken. Dit zegt bondsvoorzitter B. van der Weg desgevraagd.

Een looneis van 8 à 9 procent, zoals is voorgesteld door bondsleden van het metaalbedrijf Inventum, noemt Van der Weg als algemene bondseis “absoluut onverantwoord”. Hij onderstreept echter dat de CAO voor de grootmetaal, waaronder Inventum valt, een minimum-CAO is. “Werkgevers mogen altijd méér betalen”, zegt de bondsvoorzitter. “Als de kaderleden bij Inventum vinden dat ze 8 procent meer loon moeten hebben, dan moeten ze daarvoor vandaag al de strijd aangaan bij hun werkgever. Maar ze moeten niet aan de bond vragen om het voor iedereen te regelen.”

De vakcentrale FNV zal in de loop van de zomer de arbeidsvoorwaardenstrategie voor 1996 vaststellen. Daarbij wordt rekening gehouden met economische groei, inflatie en arbeidsproduktiviteit. Ook de inhoud van de in 1995 gesloten CAO-akkoorden heeft invloed op de toekomstige eisen. De Waal baseert de verwachte ruimte voor loonkostenstijgingen van 4,5 procent op de nu bekende cijfers uit het Centraal Economisch Plan.

Voor dit jaar ging de vakcentrale uit van een onderhandelingsruimte van 3,5 procent. Daarvan was 2,25 procent bedoeld voor prijscompensatie en 1,25 procent voor werkgelegenheid.

Over de afgesloten CAO's is De Waal niet ontevreden. Wel maakt hij zich zorgen over de hardere verhoudingen bij het overleg. Na de stakingen in het streekvervoer en de bouw voorziet hij bij het ambtenarenoverleg een grote kans op conflicten.

    • Frank van Empel
    • Marcella Breedeveld