Stortingen doen schatkist vollopen

AMSTERDAM, 26 APRIL. Ook de afgelopen week heerste er een vriendelijke stemming op de geldmarkt. Over de gehele linie vertoonden de tarieven een daling. Het tarief voor 3-maands interbancaire deposito's daalde met 0,05 procentpunt tot 4,63 procent en is daarmee praktisch gelijk aan de Duitse 'benchmark'.

Het kortste geldmarkttarief, de daggeldrente, vertoonde een veel meer fluctuerend patroon. Op 20 april daalde de geldmarktrente aanzienlijk tot onder de voorschotrente. Die beweging moet vooral in verband worden gezien met de niet volledige benutting van het toelaatbare beroep van banken op DNB binnen de contingentsperiode die liep tot 21 april. Pogingen van partijen om hun contingentsruimte nog in de markt uit te zetten, gaan dan gepaard met prijsconcessies. Het nieuwe contingent, dat geldt tot 21 juli, is vastgesteld op 4.275,4 miljoen en ligt fractioneel boven het vorige. Aan het eind van de verslagweek was de daggeldrente weer opgelopen tot circa 4,35 procent, iets hoger dan een week geleden. Maandag was 3,7 procent van het toelaatbare beroep verbruikt, terwijl 4,4 procent van de contingentsperiode was verstreken. Afgaande op de mutaties in Beleningen, Bankbiljetten in omloop, s' Rijks schatkist en Kasreserverekeningen, zou een daling van de Voorschotten in rekening courant met circa 800 miljoen gulden verwacht mogen worden. Dat dit niet zo is, hangt samen met de winstafdracht aan de staat. Van de totale winst van DNB over 1994 (1.114 miljoen) was in september 1994 reeds 422 miljoen als interim-dividend uitgekeerd. De slotuitkering (692 miljoen) vindt zijn weerslag in de afname met 670 miljoen van de post Diverse rekeningen. Deze betaling door DNB aan het Rijk is geldmarktneutraal. De schatkist werd de afgelopen week verder gevuld door de storting van 7,5 miljard op de jongste 15-jaars staatslening. Met de ruim 8 miljard die afgelopen maandag in de schatkist zat, kunnen de uitgaven makkelijk worden gedekt totdat vrijdag de gebruikelijke belastingafdrachten binnenvloeien. Vrijdag zal de geldmarkt verder verkrapt worden door de storting van 1.430 miljoen gulden op NBC's, wat niet volledig wordt gecompenseerd door vervallende NBC's (963 miljoen). Tot slot zal 4 mei gestort worden op een nieuwe tranche van de heropende 6,5 procent lening. In anticipatie op deze verkrappende betalingen heeft DNB een 7,5 miljard lagere kasreserve vastgesteld, die 28 april ingaat en een looptijd van 17 dagen zal hebben.

Bron: Economisch Bureau ING Groep