Personalia

Henny de Swaan-Roos is op 85-jarige leeftijd in haar woonplaats Amsterdam overleden. Als 'moeder van de tweede feministische golf' pleitte Henny de Swaan, die in de jaren zestig en zeventig actief was bij Dolle Mina en 'Wij vrouwen eisen', onder meer voor het recht op abortus. Het feminisme heeft zij van kindsaf meegekregen van haar moeder die in Coevorden presidente van de vereniging voor vrouwenkiesrecht was. Henny de Swaan, die Aletta Jacobs als hèt grote voorbeeld beschouwde, werd onlangs nog onderscheiden met de Gerda Brautigam-prijs.